Соціальне страхування

Порядок обчислення страхового стажу та розміру пенсій приватних підприємців

Питання пенсійного забезпечення підприємців урегульовано Законом про пенсійне страхування.

Розмір пенсії, обчислений згідно з цим Законом, залежить від страхового стажу та заробітку (доходу) кожної особи, з якого сплачено страхові внески (збір) до Пенсійного фонду України.

Відповідно до частини першої ст. 24 зазначеного Закону страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески у сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду України згідно з вимогами Закону про пенсійне страхування за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Порядком № 22-1 передбачено, що до заяви про призначення пенсії додаються документи про стаж, визначені Порядком № 637. За період роботи починаючи з 01.01.2004 р. відділ персоніфікованого обліку органу, що призначає пенсію, додає довідку з бази даних системи персоніфікованого обліку.

При цьому період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали таку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 01.07.2000 р. підтверд-жується даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 р. підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 01.01.2004 р.даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Стаття 11 Закону про пенсійне страхування визначає коло осіб, які є застрахованими. Зокрема, такими є фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.

До членів сімей фізичних осіб — підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, належать: дружина (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли 15 років, не перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з такою фізичною особою — підприємцем, але разом з ним здійснюють підприємницьку діяльність і отримують частину доходу від заняття цією діяльністю.

Згідно зі ст. 27 Закону про пенсійне страхування розмір пенсії за віком визначається за формулою

П = Зп × Кс,

де П — розмір пенсії, грн.;

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до ст. 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, грн.;

Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений згідно зі ст. 25 цього Закону.

Приклад 1

Чоловіку-підприємцю пенсію призначатимуть у серпні 2013 р. Припустимо, що його страховий стаж становить 36 років 8 місяців, а ко-ефіцієнт заробітку2,6 (умовний).

Для отримання такого коефіцієнта необхідно, щоб заробітна плата чоловіка (дохід), з якої проводилася сплата внесків до Пенсійного фонду України (єдиного внеску), перевищувала середню заробітну плату по країні у 2,6 раза (у період, визначений ст. 40 Закону про пенсійне страхування: за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 р.). За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 01.01.2016 р. або в разі якщо страховий стаж починаючи з 01.07.2000 р. становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000 р. незалежно від перерв.

Розрахуємо розмір пенсії:

2368,70 грн. × 2,6 × 0,486 = 2993,09 грн.*

За 1 рік страхового стажу понад 35 років згідно зі ст. 28 Закону про пенсійне страхування встановлюється доплата за понаднормовий стаж: 894 грн. × 1% = 8,94 грн.

Загальний розмір пенсії становитиме 3002,03 грн.

____________

*У вищезазначених прикладах використано такі показники:

2368,70 грн.показник середньої заробітної плати по країні за 20102012 рр.;

0,486коефіцієнт страхового стажу з урахуванням вартості року страхового стажу 1,35%;

2,6 та 0,45коефіцієнти заробітку чоловіка (умовні).

Приклад 2

Якщо при такому самому страховому стажі цей чоловік працював би з мінімальним заробітком (доходом), коефіцієнт його страхового стажу приблизно становив би 0,45.

Розрахуємо розмір пенсії:

2368,70 грн. × 0,45 × 0,486 =  518,03 грн. (тобто менше мінімального).

За 1 рік страхового стажу понад 35 років згідно зі ст. 28 Закону про пенсійне страхування встановлюється доплата за понаднормовий стаж: 518,03 грн. × 1% = 5,18 грн.

Відповідно до постанови № 265 у разі якщо щомісячний розмір пенсійних виплат особи (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, що втратили працездатність, таким особам надають щомісячну державну адресну допомогу до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру (з 1 січня поточного рокудо 894 грн.).

Тобто пенсійна виплата цього чоловіка становитиме лише 899,18 грн. (894 грн. + 5,18 грн.).

Отже, що більший страховий стаж та, що дуже важливо, заробіток (дохід), з якого було сплачено внески (єдиний внесок) протягом трудової (підприємницької) діяльності, то на більший розмір пенсії можна розраховувати.