Юридична практика
Тема: Адміністрування податків, ПДФО

Розгляд скарг щодо нарахування ПДФО фізичним особам — підприємцям при невиконанні ними функцій податкового агента

Суть справи. Фізичною особоюпідприємцем здійснено виплату коштів громадянам при закупівлі у них продукції (ягід, овочів, грибів і лісових горіхів) з подальшою її реалізацією іншому суб'єкту господарювання. При виплаті у 2010 р. громадянам коштів ПДФО підприємцем не нараховувався, не утримувався та до бюджету не перераховувався. До перевірки не надано документів про право фізичних осіб на отримання доходу від податкового агента без утримання податку (форма № 3ДФ або документи, що підтверджують статус фізичних осіб як суб'єктів господарювання). З посиланням на те, що фізичною особоюпідприємцем порушено вимоги п. 9.2 ст. 19 Закону про ПДФО, а саме не виконано функції податкового агента, перевіркою донараховано ПДФО.

Звертаючись зі скаргою, фізична особапідприємець просить скасувати оскаржене податкове повідомлення-рішення про донарахування суми податку, оскільки не вважає себе податковим агентом при виплаті громадянам коштів за придбану у них продукцію, а застосування штрафної санкції вважає необґрунтованим і безпідставним.

Витяг з рішення. Підпунктом «ї» п. 1.3 ст. 1 Закону про ПДФО, який діяв з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2010 р., визначено, що доходом із джерелом його походження з України є будь-який дохід, одержаний платником податку або нарахований на його користь від здійснення будь-яких видів діяльності на території України, у тому числі, але не виключно, у вигляді інших доходів як виплати чи винагороди за цивільно-правовими договорами, одержуваних резидентом або нерезидентом, якщо джерело виплати (нарахування) таких доходів знаходиться на території України, незалежно від резидентського статусу особи, що їх виплачує (нараховує).

Згідно з п. 1.15 ст. 1 Закону про ПДФО податковий агент — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи представництво нерезидента — юридичної особи, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону. Податковим агентом, зокрема, є фізична особа, що є суб'єктом підприємницької діяльності чи здійснює незалежну професійну діяльність, яка використовує найману працю інших фізичних осіб, щодо виплати заробітної плати (інших виплат та винагород) таким іншим фізичним особам.

Відповідно до пп. 8.1.1 п. 8.1 ст. 8 Закону про ПДФО податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах ст. 7 Закону про ПДФО. Згідно з пп. 20.3.2 п. 20.3 ст. 20 цього Закону у разі коли податковий агент до або під час виплати доходу на користь платника податку не здійснює нарахування, утримання або сплату (перерахування) цього податку, відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає внаслідок таких дій, покладається на такого податкового агента. При цьому платник податку — отримувач таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу. Податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом.

Підпунктом 4.3.36 п. 4.3 ст. 4 Закону про ПДФО визначено, що до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках, наданих для ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю), будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва.

Згідно з п. 19.2 ст. 19 Закону про ПДФО особи, які відповідно до цього Закону мають статус податкових агентів, зобов'язані: своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, який виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати та за її рахунок; надавати у строки, встановлені законом для податкового кварталу, якщо інше не визначено нормами цього Закону, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку податковому органу за місцем свого розташування. У разі коли зазначена особа протягом звітного кварталу не виплачує такі доходи або виплачує доходи не всім платникам податку, зазначена звітність не подається або подається стосовно платників податку, які фактично отримали такі доходи. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не припускається.

Податкове повідомлення-рішення ДПІ про збільшення суми грошового зобов'язання з ПДФО та рішення, прийняте за розглядом первинної скарги, залишено без змін, а скаргу фізичної особипідприємцябез задоволення.

♦ Господарський суд Львівської області, вирішуючи справу на користь органу ДПС, встановлює правомірність висновків, що фізична особа — підприємець при виплаті коштів громадянам є податковим агентом, оскільки він нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку та повинен утримувати податок із суми такого доходу за рахунок платника, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних нормах Закону про ПДФО (постанова господарського суду Львівської області від 31 липня 2008 р. за позовом фізичної особи Драбишинець Н. М.).

Таким чином, судова та апеляційна практика збігаються у висновках щодо порушень податкового законодавства фізичними особами — підприємцями функцій податкового агента.


Єгор ПРИТУЛА,
заступник директора Департаменту правової роботи
ДПС України — начальник Управління апеляцій,
Сергій КОНОВАЛОВ,
начальник відділу апеляцій з оподаткування
місцевими,ресурсними і рентними платежами,
Олена ОСЕЛЕДЬКО,
головний державний податковий інспектор
відділу апеляцій з оподаткування фізичних осіб