Юридична практика
Тема: Адміністрування податків, ПДФО

Розгляд скарг щодо застосування податкової соціальної пільги при нарахуванні заробітної плати працівникам

Суть справи. Документальною перевіркою ВАТ (період2010 р.) правильності нарахування та перерахування ПДФО встановлено випадки застосування податкової соціальної пільги з порушенням ст. 6 Закону про ПДФО, а саме: без поданих працівниками заяв на право її отримання та в місяцях звільнення працівників з роботи, в результаті чого занижено суму податку.

Перевіркою було донараховано ПДФО та застосовано штрафну санкцію.

Звертаючись зі скаргою, підприємство просить скасувати податкове повідомлення-рішення ДПІ про застосування штрафних (фінансових) санкцій у зв'язку з тим, що зазначені працівники працювали на підприємстві нетривалий час, а тому подання заяви не вважали за необхідне.

Витяг з рішення. Згідно з п. 1.15 ст. 1 Закону про ПДФО податковий агент — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи представництво нерезидента — юридичної особи, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону.

Підпунктом 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону про ПДФО передбачено, що податкова соціальна пільга застосовується лише до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата виключно за одним місцем його нарахування, якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленої станом на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн. Платник податку подає працедавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги (далі — заява про застосування пільги) за формою, визначеною центральним податковим органом.

Порядок надання документів та їх склад при застосуванні податкової соціальної пільги затверджено постановою № 2035.

Відповідно до п. 4 цієї постанови пільга починає застосовуватися працедавцем з податкового місяця, в якому платник податку подав працедавцю заяву про її застосування з відповідними документами, і припиняється з податкового місяця, в якому платник податку подав заяву про відмову від пільги або припинив трудові відносини з таким працедавцем.

Згідно з пп. 8.1.1 п. 8.1 ст. 8 Закону про ПДФО податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах ст. 7 цього Закону. У разі якщо податковий агент до або під час виплати доходу на користь платника податку не здійснює нарахування, утримання або сплату (перерахування) цього податку, відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає внаслідок таких дій, покладається на такого податкового агента.

З 1 січня 2011 р. набрав чинності Податковий кодекс, яким визначено повноваження, підстави та спосіб дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб, права, обов'язки і відповідальність платників податків.

Відповідно до п. 123.1 ст. 123 цього Кодексу у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми ПДВ платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу, це тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25% від суми нарахованого податкового зобов'язання, неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування та/або неправомірно заявленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми ПДВ.

Рішенням ДПС України податкове повідомлення-рішення ДПІ про збільшення суми грошового зобов'язання з ПДФО та рішення, прийняте за розглядом первинної скарги, залишено без змін, а скаргу платника податку залишено без задоволення.

♦ Працедавцям при нарахуванні заробітної плати та застосуванні податкової соціальної пільги слід дотримуватися вимог ст. 6 Закону про ПДФО та враховувати, що у разі якщо податковий агент до або під час виплати доходу на користь платника податку не здійснює нарахування, утримання або сплату (перерахування) цього податку, відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає внаслідок таких дій, покладається на такого податкового агента. При цьому платник податку — отримувач таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу (пп. 20.3.2 п. 20.3 ст. 20 цього Закону).


Єгор ПРИТУЛА,
заступник директора Департаменту правової роботи
ДПС України — начальник Управління апеляцій,
Сергій КОНОВАЛОВ,
начальник відділу апеляцій з оподаткування місцевими,
ресурсними і рентними платежами,
Олена ОСЕЛЕДЬКО,
головний державний податковий інспектор
відділу апеляцій з оподаткування фізичних осіб