ПДВ

Продаж цінних паперів

Підприємство здійснює продаж за кошти цінних паперів (облігацій), раніше придбаних у іншого суб’єкта господарювання — емітента. Чи включатиметься така операція до переліку операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ?


Згідно з пп. 196.1.1 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з:

  • випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, Нацбанком України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах;
  • обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах;
  • розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону та інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню відповідно до закону.

Норми зазначеного підпункту не застосовуються до операцій з продажу бланків дорожніх, банківських та іменних чеків, цінних паперів, розрахункових і платіжних документів, пластикових (розрахункових) карток, а також ювілейних і пам’ятних монет, які реалізуються для нумізматичних цілей, та інших товарів/послуг, за які справляється окрема плата у вигляді фіксованої суми або відсотка.

Отже, операції з продажу за кошти цінних паперів не є об’єктом оподаткування ПДВ на кожному з етапів їх обігу — починаючи від операції з їх випуску (емісії) і до операції з їх погашення.

Додатково нагадуємо, що особливості проведення діяльності з продажу цінних паперів та обмеження, пов’язані з такою діяльністю, розглянуто в Узагальнюючій податковій консультації щодо порядку відображення в податковому обліку суб’єктами господарювання операцій з цінними паперами, яку затверджено наказом ДПС України від 21.12.2012 р. № 1160.