ПДВ

Надання кредитних гарантій

Банківська установа уклала з банком-нерезидентом договір про надання нерезидентом послуг з кредитної гарантії до виконання вимог кредитного договору даною банківською установою та іншим банком-нерезидентом. Чи підлягають оподаткуванню ПДВ операції з надання гарантійних послуг за договором кредитної гарантії, які надаються нерезидентом?


Підпунктом 196.1.5 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу України встановлено, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з надання послуг платіжних організацій платіжних систем, пов’язаних з переказом коштів, з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і відступлення прав вимоги за фінансовими кредитами фінансових установ, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства.

Оскільки послугу з надання кредитних гарантій включено до переліку операцій, які не є об’єктом оподаткування, то у разі якщо така послуга надається нерезиденту і якщо вона від нерезидента отримується, ПДВ не нараховується.