ПДФО

Продаж рухомого майна: особливості оподаткування

Розглянемо порядок оподаткування доходу, отриманого від продажу рухомого майна, хто є податковим агентом при продажу такого рухомого майна, а також порядок оподаткування доходу, отриманого від продажу рухомого майна за дорученням (довіреністю).


За договором купівлі-продажу, посвідченим нотаріусом, фізична особа продає іншій фізичній особі легковий автомобіль

Відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу платником податку є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерелом їх походження в Україні.

Дохід з джерелом його поход-ження в Україні — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи від продажу рухомого майна (пп. «в» пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається, зокрема, відповідно до положень ст. 173 зазначеного Кодексу.

Так, цією статтею, яка регламентує оподаткування доходів від продажу рухомого майна, передбачено, що дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу.

Законом № 5413 до ст. 173 Податкового кодексу внесено суттєві зміни.

Зокрема, з 1 січня 2013 р. дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).

Відповідно до п. 173.1 ст. 173 Податкового кодексу середньоринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів визначається щокварталу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (для кожної марки, моделі таких транспортних засобів з урахуванням року випуску та пробігу, на підставі аналізу фактичних цін продажу відповідних транспортних засобів), і оприлюднюється на офіційному веб-сайті цього органу в режимі вільного доступу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Крім того, як виняток із положень п. 173.1 ст. 173 Податкового кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.

Під час проведення операцій з відчуження об’єктів рухомого майна в порядку, передбаченому ст. 173 Податкового кодексу:

при продажу (обміні) легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів відповідні договори посвідчуються нотаріусом за наявності документа про сплату до бюджету продавцем (сторонами договору міни) податку, обчисленого виходячи із зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості таких транспортних засобів;

якщо при продажу (обміні) легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів проводиться їх оцінка відповідно до закону, нотаріус посвідчує відповідні договори за наявності документа про сплату до бюджету продавцем (сторонами договору міни) податку, обчисленого виходячи з такої оціночної вартості таких транспортних засобів, та документа про оцінку транспортних засобів (п. 173.4 ст. 173 Податкового кодексу).

Водночас ст. 179 Податкового кодексу передбачено порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації).

Відповідно до розділу IV Податкового кодексу обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, і податкова декларація не подається, якщо такий платник отримував доходи, зокрема, від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими було сплачено податок згідно з цим розділом.

Таким чином, у разі якщо за договором купівлі-продажу, посвідченим нотаріусом, фізичною особою (продавцем) протягом звітного 2013 р. реалізовано один легковий автомобіль фізичній особі (покупцю), то фізична особа (продавець) має подати податкову декларацію до податкового органу за місцем податкової адреси до 1 травня 2014 р.

Податковий агент при продажу фізичною особою об’єкта рухомого майна юридичній особі або фізичній особі — підприємцю

Відповідно до п. 173.3 ст. 173 Податкового кодексу у разі якщо стороною договору купівлі-продажу об’єкта рухомого майна є юридична особа чи фізична особа — підприємець, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов’язана виконати всі визначені розділом IV цього Кодексу функції податкового агента. При цьому податковий агент утримує податок за ставками, визначеними згідно з п. 173.1 або п. 173.2 ст. 173 зазначеного Кодексу, з урахуванням інформації про черговість продажу рухомого майна, зазначеної платником податку у договорі купівлі-продажу чи в окремій заяві.

Отже, якщо фізична особа здійснює продаж рухомого майна юридичній особі або фізичній особіпідприємцю, то функцію податкового агента виконуватиме юридична особа або фізична особапідприємець.

Продаж рухомого майна за дорученням (довіреністю)

Пунктом 173.8 ст. 173 Податкового кодексу встановлено, що для цілей цієї статті під продажем розуміють будь-який перехід права власності на об’єкти рухомого майна, крім їх успадкування та дарування.

Згідно зі ст. 1000 Цивільного кодексу за договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя. Тобто безпосередньо за фактом нотаріального посвідчення договору доручення, наприклад право користування чи розпорядження майном (транспортним засобом), не відбувається перехід права власності на об’єкт від повіреного до довірителя та не виникає обставин для оподаткування (немає об’єкта оподаткування податком на доходи фізичних осіб). У разі передачі права користування та розпорядження транспортним засобом фізичною особою — власником транспортного засобу (довірителем) на підставі доручення іншій особі право власності на транспортний засіб залишається незмінним, тобто не здійснюється відчуження майна, і право розпорядження власністю (транспортним засобом) залишається за довірителем — власником.

Відповідно до ст. 1003 Цивільного кодексу у договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Дії, які належить вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.

Тобто для того, щоб відбулася зміна власності, необхідною умовою є вчинення обумовленого правочину повіреною особою відповідно до змісту доручення чи змісту договору довіреності.

Отже, якщо особа (повірений), якій видано довіреність, здійснює від імені довірителя продаж майна (транспортного засобу), то відбувається перехід права власності на зазначене майно, тобто у платника податку — довірителя виникає дохід, який підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Згідно з п. 173.1 ст. 173 Податкового кодексу дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою у розмірі 5%.

Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).

Як виняток із положень п. 173.1 ст. 173 Податкового кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу.