Рентна плата

Прибирання приміщення торговельного залу

Підприємство здійснює торгівлю продуктами харчування в окремому приміщенні. Згідно із Санітарними правилами для підприємств продовольчої торгівлі всі приміщення продовольчої торгівлі повинні утримуватися в чистоті, а після закінчення роботи має проводитися вологе прибирання із застосуванням миючих засобів. Чи є об’єктом оподаткування збором обсяги води, використаної для миття приміщення торговельного залу, інвентарю, обладнання?


Відповідно до п. 323.1 ст. 323 Податкового кодексу платниками збору є водокористувачі - суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші від-окремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Згідно з п. 323.2 вищезазначеної статті не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які перебувають на цій території в той чи інший період часу незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їхнього житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та платників єдиного податку.

Для цілей розділу XVI Податкового кодексу під терміном «санітарно-гігієнічні потреби» слід розуміти використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.

Згідно з п. 2 Національного стандарту № 2 приміщення — це частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.

Отже, під використанням води для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані слід розуміти використання води для підтримання чистоти безпосередньо в будівлях (зокрема, миття підлоги, вікон, стін, підвіконня).

Оскільки торговельне та механічне обладнання, вітрини та інвентар, що знаходяться в приміщеннях, не належать до категорії будівлі чи будівельних елементів, використання води для миття обладнання, вітрин та інвентарю не є використанням води для санітарно-гігієнічних потреб.

Слід зазначити, що п. 5.2 ст. 5 Податкового кодексу передбачено, що у разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, то для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу.

Враховуючи зазначене, при визначенні об’єкта оподаткування збором слід користуватися нормами, передбаченими розді-лом XVI Податкового кодексу, та сплачувати збір за обсяги води, використаної для миття інвентарю, обладнання, вітрин.