Рентна плата

Приміщення, не обладнані окремими лічильниками води, надаються в оренду бюджетною установою

Бюджетна установа, що має договір на поставку води з водокористувачем — постачальником води, надає в оренду власні приміщення (не обладнані окремими лічильниками води) іншим суб’єктам господарювання (небюджетним установам), які не мають окремо укладених договорів з водокористувачами — постачальниками води. При цьому одні орендарі здійснюють використання води лише для санітарно-гігієнічних, а інші — для виробничих потреб. Як обчислюється збір у такому випадку?


Пунктом 326.13 ст. 326 Податкового кодексу встановлено, що у разі якщо водокористувачі, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, спрямованої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, збір обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.

За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, збір обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником (п. 326.2 вищезазначеної статті Кодексу).

Таким чином, бюджетна установа (орендодавець), яка має договір на поставку води з водокористувачем — постачальником води та не використовує обсяги води для господарської діяльності, спрямованої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, при наданні власних приміщень (у тому числі не обладнаних окремими лічильниками води) в оренду іншим суб’єктам господарювання (небюджетним установам), що не мають окремо укладених договорів на поставку води з водокористувачами — постачальниками води та здійснюють використання води (одні орендарі — лише для санітарно-гігієнічних, а інші — для виробничих потреб), обчислює та сплачує збір виходячи з усього обсягу використаної орендарями води (для санітарно-гігієнічних, виробничих потреб) з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання. При цьому розрахунки обсягів використаної води за відсутності вимірювальних приладів здійснюються відповідно до п. 326.10 ст. 326 Податкового кодексу.

Якщо зазначена установа використовує обсяги води для здійснення господарської діяльності, спрямованої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, вона має обчислювати та сплачувати збір виходячи з усього обсягу використаної води (як для власних питних, санітарно-гігієнічних, виробничих потреб, так і для потреб орендарів приміщень) з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.