Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Особливості призначення, нарахування та перерахунку пенсій державних службовців

Статтею 37 Закону про держслужбу (в редакції, що діє з 01.10.2011 р.) передбачено, що на одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування (60 років), за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років), у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80% суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — у розмірі 80% заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

До досягнення віку 62 роки чоловіками право на пенсію за віком мають державні службовцічоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

  • 60 років — які народилися по 31.12.52 р.;
  • 60 років 6 місяців — які народилися з 01.01.53 р. по 31.12.53 р.;
  • 61 рік — які народилися з 01.01.54 р. по 31.12.54 р.;
  • 61 рік 6 місяців — які народилися з 01.01.55 р. по 31.12.55 р.

♦ Приклад 1

Громадянину К., 1961 року народження, в березні 2011 р. як учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986 р. призначено пенсію за нормами Закону про пенсійне страхування. На дату народження він працював на посаді державного службовця, проте стаж державної служби становив 9 років 5 місяців. У жовтні поточного року за наявності стажу державної служби 10 років звернувся до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання із заявою про призначення пенсії державного службовця. Оскільки згідно із Законом про держслужбу (в редакції, що діє з 01.10.2011 р.) пенсійний вік для чоловіків починаючи з 2013 р. поступово збільшується до 62 років, пенсія державного службовця громадянину К. призначатиметься при настанні цього віку.

Стаж державної служби визначається згідно з Порядком № 283. Також цим Порядком визначаються посади та органи, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

До 20-річного стажу роботи, що дає право на одержання пенсії за Законом про держслужбу, незалежно від останнього місця роботи зараховується стаж на посадах державних службовців у державних органах, передбачених у ст. 25 цього Закону, а також на посадах, віднесених Кабінетом Міністрів України до відповідних категорій посад державних службовців.

♦ Приклад 2

Громадянин С., який народився 18.11.51 р., має 25 років стажу державної служби, з них: 2 роки — строкова служба в армії; 8 років — виборна робота в партійних органах та 15 років (у період з 1990 р. по 2005 р.) — робота в державних органах на посадах державних службовців. Оскільки у громадянина відсутній 20-річний стаж на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, право на призначення пенсії згідно із Законом про держслужбу він набуде за умови, що станом на 18.11.2011 р. працюватиме на посаді державного службовця, та за наявності страхового стажу 35 років.

Дострокові пенсії держслужбовців

Пенсію державним службовцям може бути призначено достроково лише відповідно до ст. 26 Закону про зайнятість населення та ст. 21 Закону № 3721.

Згідно зі ст. 26 Закону про зайнятість населення особам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, за умови їх реєстрації в службі зайнятості протягом семи календарних днів після звільнення як таких, що шукають роботу, гарантовано право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону про держслужбу, у разі якщо до визнання такої особи безробітною для неї неможливо було підібрати підходящу роботу та якщо вона має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років).

На таких самих умовах призначаються пенсії особам, трудовий договір з якими розірвано за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону про держслужбу у зв'язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я. При звільненні за станом здоров'я (частина друга ст. 40 КЗпП) для призначення пенсії достатньо відповідного запису в трудовій книжці.

Розрахунок пенсій до 01.10.2011 р. і після цієї дати

Законом про держслужбу (в редакції, що діяла до 01.10.2011 р.) було передбачено, що пенсія відповідно до цього Закону призначається залежно від тривалості стажу державної служби в розмірі від 80 до 90% суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

При призначенні пенсії державним службовцям починаючи з 01.10.2011 р. розрахунок пенсії проводиться в розмірі 80% суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Пенсії держслужбовців по інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається за наявності страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону про пенсійне страхування, особам, визнаним інвалідами І або ІІ груп у період перебування на державній службі, які мають стаж державної служби не менш як 10 років, а також особам із числа інвалідів І та ІІ груп незалежно від часу встановлення їм інвалідності, які мають не менш як 10 років стажу державної служби на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії вони працювали на зазначених посадах.

♦ Приклад 1

Громадянина М. 18.10.2011 р. визнано інвалідом ІІ групи. На дату встановлення інвалідності він не працював. За записами трудової книжки у період з 1998 р. по 2009 р. громадянин працював на посаді державного службовця в районній адміністрації, мав відповідний ранг, після 2009 р. — не працював. За викладених умов, а також за наявності необхідного страхового стажу громадянин М. має право на призначення пенсії державного службовця.

♦ Приклад 2

Громадянина В. 03.11.2011 р. визнано інвалідом І групи. На дату встановлення інвалідності він не працював. За записами трудової книжки у період з 1998 р. по 2009 р. громадянин працював на посаді державного службовця в районній адміністрації, мав відповідний ранг, проте після 2009 р. перебував на обліку та отримував допомогу по безробіттю в районному центрі зайнятості. Право на призначення пенсії державного службовця відсутнє, оскільки безпосередньо перед зверненням за призначенням пенсії громадянин В. не працював на посаді державного службовця.

♦ Приклад 3

Громадянина Б. у вересні 2011 р. визнано інвалідом ІІ групи. На дату встановлення інвалідності він не працював. За записами трудової книжки у період з 1984 р. по 1990 р. — виборна робота в партійних органах, з 03.11.2003 р. по 12.08.2011 р. — робота на посаді державного службовця в райдержадміністрації. Право на призначення пенсії по інвалідності як державному службовцю відсутнє, оскільки стаж державної служби на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, становить менш як 10 років (з 03.11.2003 р. по 12.08.2011 р.).

Пенсія по інвалідності відповідно до Закону про держслужбу призначається незалежно від причини інвалідності за умови припинення державної служби.

Якщо зазначені особи повертаються на державну службу, виплата пенсії по інвалідності припиняється на період до звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку перебування на державній службі.

У разі зміни групи інвалідності або відновлення працездатності виплата пенсії по інвалідності, призначеної за Законом про держслужбу, здійснюється у порядку, визначеному ст. 35 Закону про пенсійне страхування.

Якщо інваліду I або II груп було встановлено ІІІ групу інвалідності, то в разі наступного визнання його інвалідом I або ІІ груп право на отримання раніше призначеної пенсії на умовах, передбачених Законом про держслужбу, поновлюється з дня встановлення I або ІІ груп інвалідності за умови, якщо після припинення виплати пенсії минуло не більше п'яти років. У такому самому порядку визначається право на отримання пенсії по інвалідності на умовах, передбачених зазначеним Законом, особам, яким таку пенсію не було призначено у зв'язку з продовженням перебування осіб на державній службі.

Пенсії у зв'язку з втратою годувальника

У разі смерті особи у період перебування на державній службі за наявності у померлого годувальника стажу державної служби не менш як 10 років непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям — незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого годувальника), призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї у розмірі 70% суми заробітної плати померлого годувальника, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а на двох і більше членів сім'ї — 90%. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені у ст. 36 Закону про пенсійне страхування, а саме: чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого ст. 26 цього Закону; чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дід чи баба померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років; діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.

Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти — до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника мають також непрацездатні члени сім'ї померлої особи, яка отримувала або мала право на пенсію за Законом про держслужбу.

Перерахунок пенсій держслужбовців

Згідно зі ст. 371 Закону про держслужбу у разі підвищення заробітної плати працюючим державним службовцям право на перерахунок раніше призначеної пенсії мають як непрацюючі, так і працюючі пенсіонери — державні службовці.

Пенсії перераховуються з місяця, в якому підвищено розмір заробітної плати працюючим державним службовцям. Для перерахунку враховується підвищена заробітна плата працюючого державного службовця, на яку нараховуються внески до Пенсійного фонду України.

Підставою для перерахунку є заява та відповідні довідки про заробітну плату, подані пенсіонером до органів Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії. Довідки для перерахунку пенсіонер має отримати в державному органі за останнім місцем своєї роботи (п. 5 постанови № 865).

У разі якщо державний орган перебуває у стадії ліквідації, довідку видає ліквідаційна комісія.

У разі ліквідації державного органу, де працював пенсіонер, довідку видає орган, який є правонаступником. У разі відсутності правонаступника та перейменування (відсутності) посад, з яких пенсіонер вийшов на пенсію, згідно з п. 3 Порядку № 319/144 довідка видається:

  • особам, які вийшли на пенсію з вищих та центральних державних органів, — Міністерством праці та соціальної політики України;
  • особам, які вийшли на пенсію з відповідних місцевих державних органів, — Міністерством праці та соціального захисту АР Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головним управлінням соціального захисту населення Київської міськдержадміністрації, Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міськдержадміністрації, управлінням праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконкомами міської, районної у місті ради (крім міст Києва та Севастополя), міськими, районними у містах (крім міст Києва та Севастополя) радами.