Рентна плата

Використання води, отриманої шляхом забору з криниці

Чи є платником збору за спеціальне використання води суб’єкт господарювання, який використовує воду, отриману шляхом забору з криниці, у тому числі коли таку воду отримано від фізичної особи — несуб’єкта господарювання — власника криниці за відповідну плату?


Відповідно до абзацу третього ст. 38 Закону № 1264 в порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, — на пільгових умовах.

Криниця — це циліндрична гірнича виробка, подібна до свердловини з точки зору гірничого законодавства.

Відповідно до ст. 23 Кодексу про надра землевласники та землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів і гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до 2 м, підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання за умови, що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 м3 на добу, та використовувати надра для господарських і побутових потреб.

Видобування корисних копалин місцевого значення і торфу із застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища, погоджується з місцевими радами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Суб’єкт господарювання, який використовує воду, отриману шляхом забору із власної криниці, є первинним водокористувачем і відповідно до ст. 49 Водного кодексу повинен отримати дозвіл на спеціальне водокористування.

З урахуванням норм, визначених п. 327.3 ст. 327 Податкового кодексу, а саме за відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води, збір справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання, тобто у п’ятикратному розмірі.

Згідно з п. 323.2 ст. 323 цього Кодексу не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які перебувають на цій території в той чи інший період часу незалежно від характеру та тривалості проживання в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та платників єдиного податку.

Отже, водокористувач у разі використання ним води на інші (крім задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб) цілі повинен сплачувати збір за весь обсяг фактично використаної води.

Таким чином, якщо суб’єкт господарювання отримує воду від власника криниціфізичної особи, який не є суб’єктом господарювання, та сплачує такій фізичній особі відповідну плату за отриману воду, він не є платником збору.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42