Соціальне страхування

Порядок визначення заробітної плати під час обчислення пенсій державних службовців

З 01.01.2014 р. набере чинності Закон № 4050, який суттєво змінить, зокрема, умови оплати праці державних службовців, що, в свою чергу, позначиться і на розмірах пенсій як працюючих, так і непрацюючих державних службовців.

Пенсійне забезпечення державних службовців, зокрема умови призначення та перерахунку пенсій, порядок їх обчислення, регулюється ст. 49 цього Закону.

Пунктом 3 ст. 49 Закону № 4050 передбачено, що порядок та умови визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця встановлюються Кабінетом Міністрів України.

19.06.2013 р. видано постанову № 426, яка набере чинності одночасно з набранням чинності Законом № 4050. Цією постановою встановлено механізм визначення заробітної плати для призначення та перерахунку пенсії державного службовця відповідно до зазначеного Закону.

Згідно з постановою № 426 при призначенні пенсії відповідно до Закону № 4050 посадовий оклад, надбавка за ранг чи кваліфікаційний клас, класний чин або спеціальне звання, вислугу років під час визначення заробітної плати враховуються у розмірах, встановлених на день призначення пенсії, за останньою займаною посадою.

Розмір інших виплат (крім посадового окладу, надбавки за ранг чи кваліфікаційний клас, класний чин або спеціальне звання, вислугу років), що включаються до заробітної плати, визначається залежно від періоду, в якому особа звертається за призначенням пенсії. При цьому такі виплати враховуються в заробіток лише починаючи з 01.01.2014 р.

Крім того, постановою № 426 передбачено, що за бажанням посадових осіб органів місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування вісім і більше років або протягом повних двох і більше скликань починаючи із скликання 1990 р., а також осіб, які мають не менш як 20 років стажу державної служби незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку, та осіб, визначених пунктами 4 та 7 розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4050, розмір інших виплат (крім посадового окладу, надбавки за ранг чи кваліфікаційний клас, класний чин або спеціальне звання, вислугу років), що включаються до заробітної плати для обчислення пенсії, може визначатися на момент призначення пенсії в середніх розмірах, виплачених державному службовцю, який займає посаду державної служби за останньою посадою на момент звільнення з державної служби особи, яка звернулася за пенсією.

 Нагадаємо, що до 20-річного стажу державної служби включається час роботи, передбачений пунктами 1 — 7, 9 — 11 частини другої ст. 35 Закону № 4050, а саме:

 • час перебування на посадах державної служби відповідно до цього Закону;
 • час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом № 2493;
 • час перебування на політичних посадах, визначених законами № 2591 та № 3166;
 • час здійснення повноважень народного депутата України;
 • час перебування на посадах суддів;
 • час перебування на посадах працівників прокуратури, яким присвоюються класні чини;
 • час перебування на посадах, на яких присвоюються спеціальні звання;
 • час підвищення рівня професійної компетентності державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення ця особа повернулася на державну службу;
 • період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом, органом влади Автономної Республіки Крим або їх апаратом;
 • час перебування державного службовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, — у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;

Крім того, відповідно до п. 7 розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4050 працівники, зазначені в п. 4 цього розділу (працівники державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, державних підприємств, установ та організацій, які на день набрання чинності Законом № 4050 є державними службовцями і посади яких згідно з цим Законом не є посадами державної служби), які на день набрання чинності Законом № 4050 мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених ст. 25 Закону № 3723, мають право на призначення пенсії згідно зі ст. 49 Закону № 4050 у порядку як для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах державної служби.

Перерахунок пенсій

Відповідно до ст. 49 Закону № 4050 підставами для здійснення перерахунку пенсії є:

 • підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям за рішенням Кабінету Міністрів України або зміна мінімальної заробітної плати;
 • звільнення державного службовця з посади державної служби.

У разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України або у зв’язку із зміною мінімальної заробітної плати заробітна плата для перерахунку пенсії, призначеної в тому числі до набрання чинності вищезазначеним Законом, визначається в такому порядку:

 • пенсіонерам, які на момент перерахунку пенсії продовжують працювати на посаді, з якої призначено пенсію, — на підставі заяви та довідки про одержувану заробітну плату на момент перерахунку;
 • іншим пенсіонерам — на підставі поданої заяви та необхідних документів, наданих на час перерахунку, виходячи із сум заробітної плати державного службовця, який займає посаду державної служби відповідно до підгрупи та рангу за останньою посадою державної служби, з якої призначено (перераховано) пенсію, на момент виникнення права на перерахунок. При цьому:
 • посадовий оклад, надбавка за ранг чи кваліфікаційний клас, класний чин або спеціальне звання та вислугу років враховуються в розмірах, установлених на момент виникнення права на перерахунок пенсії державного службовця, який займає посаду державної служби відповідної підгрупи та рангу за останньою посадою на момент призначення (перерахунку) пенсії;
 • премії, крім премій до державних, професійних свят і ювілейних дат, та інші надбавки враховуються в середніх розмірах, виплачених державному службовцю, який займає посаду державної служби за останньою посадою в тому державному органі, з якого особа вийшла на пенсію, на момент виникнення права на перерахунок. Премії до державних, професійних свят і ювілейних дат та грошова допомога, виплачені у місяці підвищення заробітної плати, враховуються в розмірі 1/12 середнього розміру таких виплат, виплачених державному службовцю, який займає посаду державної служби відповідної підгрупи та рангу за останньою посадою державної служби, з якої призначено (перераховано) пенсію.

За бажанням як працюючих пенсіонерів — державних службовців, так і непрацюючих під час перерахунку пенсій можуть враховуватися виплати, одержані на час призначення (перерахунку на момент звільнення) пенсії, починаючи з 01.01.2014 р. (крім посадового окладу, надбавки за ранг чи кваліфікаційний клас, класний чин або спеціальне звання, вислугу років).

Під час звільнення державного службовця з посади державної служби за його бажанням проводиться перерахунок пенсії із заробітної плати, визначеної на дату звільнення.

Перерахунок пенсії проводиться на підставі поданої заяви та необхідних документів, виданих державним органом за останнім місцем роботи, в терміни:

 • з місяця підвищення розміру заробітної плати працюючого державного службовця — у разі перерахунку пенсії у зв’язку з підвищенням розміру заробітної плати працюючим державним службовцям відповідно до рішень Кабінету Міністрів України або у зв’язку із зміною мінімальної заробітної плати;
 • з дня звернення — у разі перерахунку пенсії у зв’язку із звільненням державного службовця з державної служби.

У всіх випадках заробітна плата для обчислення пенсії державного службовця враховується в межах установленої законом на день призначення (перерахунку) пенсії максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (з 01.01.2013 р. — 19 499 грн., з 01.12.2013 р. — 20 706 грн.).

Розглянемо відповіді на запитання, які надійшли від передплатників до редакції «Вісника».

Час проходження строкової служби зараховується до стажу державної служби

Чоловік 1961 року народження з 1978 р. по 1984 р. навчався у вищому навчальному закладі, з 1984 р. по 1986 р. — служив в армії, з 1986 р. — працював на заводі, з 1995 р. і до цього часу працює державним службовцем. Чи буде зараховано до стажу державної служби період проходження служби в армії та в якому віці цей чоловік матиме право на пенсію державного службовця?

Відповідно до ст. 37 Закону № 3723 на одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли 62-річного віку, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (35 років), у тому числі не менш як 10 років стажу державної служби, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку.

Порядком № 283 передбачено зарахування до стажу державної служби, зокрема, часу проходження строкової служби.

Слід зауважити, що з 01.01.2014 р. у зв’язку з набранням чинності Законом № 4050 Закон № 3723 втратить чинність.

Враховуючи те, що чоловік 1961 року народження матиме право на призначення пенсії після досягнення 62-річного віку, тобто у 2023 р., то й, відповідно, право на пенсію визначатиметься в рамках Закону № 4050. Необхідно зазначити, що суттєвих змін у законодавстві, які стосуватимуться віку виходу на пенсію, тривалості страхового стажу та стажу державної служби, не відбудеться, тобто умови виходу на пенсію в цілому не зміняться.

Крім того, ст. 35 Закону № 4050 передбачено зарахування до стажу державної служби часу служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, органах внутрішніх справ та інших органах, під час проходження служби в яких присвоюються спеціальні звання.

Тобто при досягненні чоловіком 62-річного віку (за умови, що його страховий стаж становитиме 35 років, стаж державної служби — 10 років і він працюватиме на державній службі на час досягнення пенсійного віку або матиме 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців) він матиме право на призначення пенсії згідно із Законом № 4050.

У травні 2013 р. працівник перебував на лікарняному, який виплачено у червні. Як відобразити у довідці для нарахування пенсії держслужбовця лікарняні — у травні чи червні? Як враховується при нарахуванні пенсії державного службовця матеріальна допомога на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань? Як коригуються виплати у період з 1998 р. по 2012 р.?

Відповідно до ст. 37 Закону № 3723 пенсія державним службовцям призначається у розмірі 80% від суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Порядок визначення заробітної плати для обчислення пенсії державним службовцям затверджено постановою № 865, якою передбачено, що розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та  вислугу років), які включаються до заробітку для обчислення пенсії згідно із Законом № 3723, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за останні 24 календарні місяці роботи, що дає право на цей вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі.

При заповненні довідки про виплати (крім посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років), які включаються до заробітку для обчислення пенсії згідно з постановою № 865, розмір щомісячних виплат за місяці перебування на лікарняному необхідно обчислювати виходячи із середнього розміру цих виплат у порядку, визначеному постановою № 100.

Крім того, відповідно до ст. 33 Закону № 3723 заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, надбавок за ранг та вислугу років на державній службі та інших надбавок.

Оскільки матеріальну допомогу на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань не передбачено зазначеною статтею як складову частину заробітної плати, підстави для її врахування в заробіток, з якого обчислюється пенсія державному службовцю, відсутні.

Постановою № 865 передбачено, що у разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів виплати, одержані особою за період до зміни структури заробітної плати, включаються до заробітку для обчислення пенсії відповідно до абзацу першого п. 1 цієї постанови без коригування. Тобто надбавки та премії, визначені за вибором того, хто звернувся за пенсією, за останні 24 календарні місяці роботи, що дає право на цей вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на такій роботі, в даному випадку не коригуються.

Слід зауважити, що відповідно до постанови № 268 з 01.01.2006 р. підвищено посадові оклади працюючим державним службовцям з одночасною зміною структури заробітної плати. Тобто виплати, отримані особою до 01.01.2006 р., коригуванню не підлягають.

Оскільки востаннє посадові оклади працюючим державним службовцям підвищувалися з 01.02.2008 р. згідно з постановою № 34, коригуванню підлягають лише виплати, отримані особою у період з 01.01.2006 р. по 31.01.2008 р.