Статті

Як розвивається податкове відомство європейського зразка

На запрошення Німецької аґенції міжнародного співробітництва GIZ відбулася навчальна поїздка української делегації до м. Мюнхена для вивчення німецького досвіду управління державними фінансами та адміністрування податків.


Українську делегацію було сформовано із представників Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади. Від Міністерства доходів і зборів України у навчальній поїздці взяли участь начальник Міжрегіонального головного управління Міндоходів — Центрального офісу з обслуговування великих платників Сергій Степенко, який і очолював делегацію, начальник Головного управління Міндоходів у м. Києві Ірина Носачова, заступник начальника Головного управління Міндоходів у Київській області Вікторія Пєхова, директор Департаменту регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів Любов Клочкова, заступник начальника Управління координації бюджетного процесу Координаційно-моніторингового департаменту Тетяна Єгорова.

Навчальну поїздку було побудовано як серію зустрічей з представниками відомств Баварії, діяльність яких пов’язана з різними аспектами формування показників доходів та організації роботи з наповнення бюджету.

Наші фахівці мали ділові зустрічі у Вищій рахунковій палаті, Міністерстві фінансів, Ландтазі (парламенті), Земельному податковому відомстві Баварії, Фінансовій службі м. Штарнберга. Загалом у Баварії налічується 83 фінансові служби — аналоги українських податкових інспекцій.

Для членів делегації з Міндоходів України найцікавішими стали зустрічі з представниками податкових відомств.

Так, враховуючи значущість податку з обороту (німецького аналога податку на додану вартість) у доходах бюджету, в Земельному податковому відомстві Баварії було представлено підходи до роботи щодо боротьби з шахрайством з ПДВ — організаційні заходи, подальший розвиток законодавства та судочинства, запровадження солідарної відповідальності за сплату цього податку в країнах Євросоюзу тощо. З цією метою тут створено спецпідрозділ SZS, що здійснює центральний податковий нагляд, у складі Центральної команди боротьби з податковим шахрайством (у м. Мюнхені) та Команди ДІАНА (у м. Нюрнберзі). Команда ДІАНА, що буквально перекладається як «дані та інформація для аналізу ризиків несплати податків», є міждисциплінарною командою службовців сектору податків та спеціалістів сектору інформації та комунікації, мета якої — розробка стратегії та методів з установлення ризиків несплати податків. Основ-ний принцип роботи — ризикові випадки повинні розпізнаватися на основі отримання даних із зовнішніх і внутрішніх джерел, їх порівняння та аналізу. Зокрема, враховуючи особливість Євросоюзу щодо відсутності митного оформлення при переміщенні товарів у його межах, значна увага приділяється обміну інформацією між податковими органами країн єврозони про підтвердження факту виконаних платниками господарських операцій. Опрацьована Командою ДІАНА інформація направляється фінансовим службам для здійснення контролю та подальшого опрацювання.

У Земельному податковому відомстві Баварії велика увага приділяється аналізу ризиків податкового обліку. Для цього тут створено Автоматизовану систему управління ризиками для опрацювання спеціальних анкет (checklist) податкового обліку (RMS-FB) — єдиних по всій федерації списків контрольних запитань. На стадії реєстрації платника здійснюється первинна оцінка його можливої недоброчесної діяльності. Подальше відпрацювання інформації про платника провадиться через автоматизовану перевірку ризиків та аналітичне викриття випадків можливого податкового шахрайства.

Не залишається поза увагою й законодавче врегулювання проблемних питань оподаткування. Так, у сучасних умовах поширення електронної комерції відбувається значна, за оцінками німецьких експертів, втрата бюджетом сум податку з обороту. Для мінімізації цих наслідків у Німеччині схвалено закон, згідно з яким платником податку є отримувач послуги (у разі здійснення операцій між суб’єктами господарської діяльності).

З метою убезпечення бюджету від втрат надходжень Німеччина бере участь у Eurofisk — багатосторонній системі раннього попередження шахрайства з ПДВ та прискорення процесів обміну необхідною інформацією. Застосовується принцип солідарної відповідальності платників при несплаті ПДВ. Програма фінансування FISKALIS надає можливість здійснювати двосторонню або багатосторонню перевірку закордонних обставин справи, що дає змогу залучати всі задіяні країни ЄС, а також забезпечує прямий доступ до інформації та участь (у разі потреби) у перевірках за кордоном тощо.

Під час візиту до Фінансової служби м. Штарнберга відбулася зустріч української делегації з керівництвом відомства. Розглянуто організаційно-правову структуру служби, виконувані нею завдання, розподіл функцій адміністрування певних видів податків між фінансовими службами цього міста та інших навколишніх міст.

В умовах економічного розвитку та сталих надходжень до бюджету великої ваги набуває оцінка результативності роботи фінансових служб за критеріями: квота відхилень фактичних надходжень від очікуваних (%); сума збільшення надходжень (у євро); тривалість опрацювання декларацій платників від подання до фінансової служби до відправлення платнику податкового повідомлення про суму податку до сплати (у днях); прогрес у нарахуванні податків (%). Головний месседж — автоматичне управління ризиками (RMS) є сучасним управлінням якістю. Критерії якості — повнота, співмірність, правомірність, актуальність. Контроллінг (порівняння результативності) за зазначеними критеріями було запроваджено у Баварії з 2003 р., а за адмініструванням податків з найманого персоналу — з 2004 р.

Управління якістю роботи фінансової служби вважається важливим, оскільки податкове законодавство є динамічним і комплексним, потребує високих кваліфікаційних вимог до працівників служби. З грудня 2012 р. зазначене опрацювання критеріїв якості відбувається по всіх фінансових службах Баварії в автоматичному режимі, що дає змогу здійснювати ризикоорієнтоване управління опрацюванням інформації про платника та концентрувати зусилля податківців на випадках та сферах з високим ступенем ризику, рівномірно застосовувати норми права (податкового законодавства) на основі єдиних критеріїв і параметрів ризиків, покращити якість роботи завдяки посиленій стандартизації робочих процесів, забезпечити уникнення або цілеспрямоване викриття випадків податкового шахрайства. Зафіксована у комп’ютерних базах Центру обробки та сканування даних інформація враховується фільтром ризику при нарахуванні податків.

Шляхами модернізації податкового відомства є постійний розвиток KONSENS — координованого нового програмного забезпечення для подальшого управління в усіх федеральних землях та загальнодержавна програма ELSTER — електронна податкова декларація, мета якої — поступовий перехід на електронну передачу усіх податкових декларацій, електронна перевірка декларацій за допомогою різних систем управління ризиками (індивідуальне опрацювання — лише у випадках встановлення ризиків), електронне опрацювання інформації.

Досвід, отриманий під час навчальної поїздки, за можливості адаптації впроваджуватиметься в діяльність Міндоходів України з метою розвитку в нашій державі центрального органу виконавчої влади європейського зразка, відповідального за наповнення державної скарбниці, діяльність якого спрямовано на забезпечення стабільних та ритмічних надходжень до бюджетів усіх рівнів.


Руслан САЗОНОВ,
Координаційно-моніторинговий департамент
Міністерства
доходів і зборів України