Новини
Тема: РРО. Готівковий обіг

Оприбуткування готівки у касі підприємства

З технічних причин у день одержання готівки суму готівки, проведеної через РРО і КОРО на підставі фіскальних звітних чеків, не проведено у касовій книзі. Чи вважатиметься така готівка неоприбуткованою в касі підприємства?


Відповідно до п. 2.6 Положення № 637 готівка, яка надходить до кас, має своєчасно (у день її одержання) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 Положення № 637, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням розрахункових книжок датою оприбуткування готівки є здійснення обліку зазначеної готівки у повній сумі фактичних надходжень у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків (Z-звіту) РРО (даних розрахункових книжок).

У разі якщо суму готівки проведено через РРО і занесено до КОРО на підставі фіскальних звітних чеків, однак у день її одержання не проведено у касовій книзі (з вини касира або з технічних причин), така готівка вважається несвоєчасно оприбуткованою в касі -підприємства.

Крім того, у випадку якщо суму готівки проведено через РРО, зроблено відповідний запис у касовій книзі у день надходження готівки та проведено її щоденну інкасацію для зарахування на поточний рахунок підприємства, однак суму готівки не проведено у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків, такий випадок може кваліфікуватися як неоприбуткування.