Податок на майно

Подання декларації не за місцем розташування земельної ділянки

Підприємство помилково подало декларацію з плати за землю за 2013 р. за місцем реєстрації, а не за місцем розташування земельної ділянки, хоча сплату здійснювало правильно — за місцем розташування земельної ділянки. Згодом було виявлено помилку та подано декларацію з нарахуванням податкового зобов’язання за місцем розташування земельної ділянки та уточнюючу декларацію на зняття нарахувань за місцем реєстрації. Чи нараховується штраф за несплату зазначеної в декларації суми плати за землю, якщо підприємство самостійно подало уточнюючий розрахунок?


Відповідно до п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік з розбивкою річної суми рівними частками по місяцях.

Сплата податкового зобов’язання з плати за землю, визначеного у податковій декларації на поточний рік, здійснюється рівними частками за місцем розташування земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Згідно з п. 54.1 ст. 54 Податкового кодексу самостійно обчислена платником сума податкового та/або грошового зобов’язання та/або пені, зазначена у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подаються контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом, вважається узгодженою.

Відповідно до визначення, наведеного у пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, податковий борг — це сума узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання.

Пунктом 126.1 ст. 126 Податкового кодексу встановлено відповідальність платників за несплату узгодженої суми грошового зобов’язання протягом строків, визначених цим Кодексом, у вигляді штрафу в таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;

при затримці понад 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Отже, якщо платник не сплатив самостійно визначене у податковій декларації зобов’язання з плати за землю протягом установлених Податковим кодексом строків, і погашення податкового боргу відбулося внаслідок подання уточнюючої декларації на зменшення суми раніше нарахованого зобов’язання, такий платник притягується до відповідальності у вигляді штрафу, передбаченого п. 126.1 ст. 126 цього Кодексу.