Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Пенсії посадових осіб органів місцевого самоврядування в умовах реформування пенсійної системи

В умовах реформування пенсійної системи з 01.10.2011 р. внесено зміни до Закону № 2493, яким передбачено порядок призначення пенсій посадовим особам органів місцевого самоврядування.

Згідно зі ст. 21 цього Закону пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або держслужби не менше 10 років, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про держслужбу, тобто на умовах, передбачених ст. 37 Закону про держслужбу.

Посадовим особам місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування 8 років і більше, або протягом повних двох і більше скликань, починаючи зі скликання 1990 р., за винятком припинення повноважень з причин, визначених ст. 78, пунктами 2 — 4 частини першої, частиною другою ст. 79 Закону про місцеве самоврядування, пунктами 1, 2, 6 частини першої і п. 1 частини другої ст. 5 Закону № 93, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (для жінок30 років, для чоловіків35 років), призначається пенсія відповідно до Закону № 2493 незалежно від того, де вони працювали перед призначенням пенсії.

У цих випадках пенсія обчислюється в порядку, передбаченому для держслужбовців, із сум заробітної плати, на які нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (внески), за останньою займаною виборною посадою на день призначення пенсії.

Обов'язковими умовами призначення пенсії за нормами Закону № 2493 є досягнення пенсійного віку після набрання ним чинності (04.07.2001 р.), наявність статусу посадової особи органів місцевого самоврядування, а також наявність необхідного стажу роботи в органах місцевого самоврядування та страхового стажу.

Згідно зі ст. 22 Закону № 2493 до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу держслужби.

Призначення пенсії по інвалідності посадовим особам місцевого самоврядування

Посадовим особам органів місцевого самоврядування, яких в період перебування на службі в цих органах визнано інвалідами I та II груп, незалежно від причини інвалідності пенсії по інвалідності призначаються в розмірах, передбачених законодавством України про держслужбу, після припинення ними служби в органах місцевого самоврядування, за наявності стажу служби в органах місцевого самоврядування та/або держслужби не менше 10 років та стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону про пенсійне страхування. У разі повернення зазначених осіб на службу в органи місцевого самоврядування чи на держслужбу виплата пенсії відповідно до цього Закону припиняється до звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування чи на держслужбі. У цей час вони мають право на одержання пенсії, призначеної на загальних підставах.

Тобто пенсія по інвалідності посадовим особам місцевого самоврядування призначається, на відміну від пенсії по інвалідності державним службовцям, лише за умови встановлення інвалідності у період перебування на службі в цих органах.

Пенсія у зв'язку із втратою годувальника

Пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається у разі смерті особи в період перебування на службі в органах місцевого самоврядування або в період одержання пенсії у порядку, передбаченому Законом № 2493, непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі 70% від заробітку годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї та 90% — на двох і більше членів сім'ї за наявності у годувальника стажу служби в органах місцевого самоврядування та/або держслужби не менше 10 років. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені у ст. 36 Закону про пенсійне страхування.

Порядок призначення пенсій

Порядок визначення заробітної плати при обчисленні пенсій держслужбовцям затверджено постановою № 865.

Для призначення пенсій як згідно з нормами Закону про держслужбу, так і відповідно до норм Закону № 2493 до органів Пенсійного фонду надається довідка про складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційні класи, класний чин, спеціальні звання, дипломатичний ранг, надбавка за вислугу років), що подається для призначення (перерахунку) пенсії згідно із Законом про держслужбу за формою, затвердженою постановою № 19-11, та довідка про складові заробітної плати (за останні 24 календарні місяці роботи або за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), що подається для призначення пенсії згідно із Законом про держслужбу за формою, затвердженою постановою № 5-1.

Відповідно до ст. 33 Закону про держслужбу заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на держслужбі та інших надбавок.

Новою є норма, згідно з якою пенсія, призначена відповідно до ст. 37 Закону про держслужбу, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених цим Законом, Законом № 2790, Законом про прокуратуру, Законом про наукову діяльність, виплачується у розмірі, обчисленому згідно із Законом про пенсійне страхування, а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Достроково призначена пенсія з урахуванням пп. «г» частини першої п. 1 ст. 26 Закону про зайнятість населення, п. «в» частини другої ст. 12 Закону № 309 і ст. 21 Закону № 3721 у період до досягнення пенсійного віку, встановленого частинами першою та другою ст. 37 Закону про держслужбу, працюючим пенсіонерам не виплачується.

Обмеження пенсії максимальним розміром, установленим Законом № 3668, не поширюється на пенсіонерів, яким пенсію призначено до набрання ним чинності, тобто до 01.10.2011 р.

Порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, установлений цим Законом, також не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію та які влаштувалися на роботу до 01.10.2011 р.

Тобто особа, яка отримує пенсію, призначену відповідно до Закону про держслужбу, і на момент набрання чинності Законом № 3668 продовжує працювати на держслужбі, матиме право на отримання зазначеної пенсії в період роботи на держслужбі. Особам, які отримують пенсію як держслужбовці і станом на 01.10.2011 р. не працювали, при влаштуванні на роботу на посаду держслужбовця після 01.10.2011 р. пенсія виплачуватиметься на загальних підставах до звільнення з держслужби.

Особам, які отримують пенсію держслужбовця, при працевлаштуванні після 01.10.2011 р. на роботу, яка не дає права на призначення пенсії за спеціальними законами, виплата пенсії здійснюватиметься за нормами Закону про держслужбу в повному обсязі.

За аналогічних умов проводиться виплата пенсії, призначеної відповідно до Закону № 2493.

♦ Приклад

Громадянин з 20.06.2011 р. отримує пенсію, призначену згідно із Законом про держслужбу. З 18.10.2011 р. його обрано секретарем селищної ради. Після обрання на таку посаду, яка дає право на отримання пенсії відповідно до норм Закону № 2493, виплата пенсії здійснюватиметься в розмірі, передбаченому Законом про пенсійне страхування, до звільнення із зазначеної посади.