Митна справа

Включення витрат на транспортно-експедиторські послуги до митної вартості імпортованих товарів

Одним із актуальних питань визначення митної вартості є включення витрат на транспортно-експедиторські послуги з доставки товарів до їх митної вартості.


Відповідно до частини десятої ст. 58 Митного кодексу до митної вартості товарів включаються витрати на їх транспортування до місця ввезення на митну територію України. Витрати на транспортування товарів включаються до митної вартості, якщо вони не включені до ціни оцінюваних товарів. При цьому зазначені витрати включаються до митної вартості незалежно від особи, якою ці витрати понесені.

Необхідно зазначити, що складові процесу транспортування, витрати на які можуть розглядатись як частина витрат на транспортування, є різноманітними і залежать від виду транспорту, яким здійснюється перевезення, умов та особливостей перевезення тощо. До таких складових можуть, зокрема, відноситись і витрати на транспортно-експедиторські послуги, перелік яких наведено у ст. 8 Закону України про транспортно-експедиторську діяльність.

Водночас можливість віднесення витрат на транспортно-експедиторські послуги до витрат на транспортування оцінюваних товарів повинна розглядатись у кожному окремому випадку виходячи з виду транспортно-експедиторської послуги, яка надається експедитором.

Наступним питанням є можливість виключення вищезазначених витрат, що стосувалися транспортування після ввезення в Україну, з митної вартості товарів.

Згідно з частиною одинадцятою ст. 58 Митного кодексу до митної вартості не включаються витрати на транспортування після ввезення за умови виділення їх з ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, які документально підтверджені та піддаються обчисленню.

Таким чином, для застосування вищезазначеного положення витрати на транспортування повинні відповідати трьом умовам, а саме:

  • мають бути включеними до ціни товарів;
  • мають бути документально підтверджені;
  • піддаватись обчисленню.

Отже, у разі якщо зазначені витрати не відповідають установленим умовам, вони не підлягають виключенню з митної вартості.