Статті

Уся влада — в одному «вікні»

Звіти до всіх центральних органів влади незабаром можна буде подати в онлайн-режимі через спеціальне «єдине вікно» та за єдиним уніфікованим стандартом. Концепцію створення і функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» схвалено урядом. Наразі розробляється план заходів щодо її реалізації.


Концепція передбачає, що громадяни та підприємства замість подання значної кількості ідентичних звітних даних до різних органів влади й за різними стандартами матимуть можливість подавати їх один раз і в дистанційному режимі.

За оцінками фахівців Міндоходів України, запровадження «єдиного вікна» дасть можливість громадянам та бізнесу зберегти час і скоротити матеріальні витрати на підготовку й подання звітності, а органам влади — на її приймання та опрацювання.

Планується, що концепцію буде реалізовано в три етапи: на першому — уніфікація електронної звітності, яка подається до центральних органів влади в електронній формі; на другому — запровадження єдиних стандартів формування і подання звітності в електронній формі; на третьому — впровадження системи в промислову експлуатацію.

На сьогодні в Україні відсутні єдині уніфіковані стандарти і механізми електронної взаємодії держави з фізичними та юридичними особами, які є основним джерелом наповнення державного бюджету країни. Саме вони формують більшу частину інформаційних ресурсів державних органів щодо супроводження основних функціональних процесів цих органів з подання електронної звітності.

«Альтернативного способу впорядкування електронного врядування, впровадження якого сприятиме створенню умов для відкритого і прозорого державного управління, якісного покращання бізнес-середовища та інвестиційного клімату в країні, не існує», — наголосив Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко, представляючи проект Концепції.

До речі, досвід провідних країн світу свідчить, що електронна форма документообігу насамперед дає можливість скоротити час на роботу з документами, відвідування державних органів та мінімізувати безпосереднє спілкування з їхніми представниками. Для бізнесу, який схильний нарікати на упередженість чиновників, кращої ініціативи не знайти. Тепер усі чиновники будуть в одному «вікні»...

Такі країни, як США, Англія, Швеція, Франція, Канада, Німеччина, Австралія, Росія, повністю перейшли або переходять на безпаперову технологію подання звітності через Інтернет.

Впровадження Концепції триватиме до кінця 2015 р. у три основні етапи.

На першому етапі передбачаються уніфікація електронної звітності, що подається до центральних органів виконавчої влади в електронному вигляді, та формування відповідних функціональних вимог до автоматизованої системи подання звітності. Також передбачаються розробка функціональних і технічних вимог до системи, створення першої черги основних організаційно-технологічних елементів автоматизованої системи (центральний банк даних, сховище звітних даних тощо). А вже потім — впровадження першої черги системи та її функціональних підсистем як єдиної точки приймання електронної звітності, що подається до податкових органів державної влади (підсистема «Електронний кабінет платника податків») та органів Пенсійного фонду України (підсистема «Єдиний соціальний внесок»). При цьому використовуються існуючі формати електронних документів, якими користуються суб’єкти подання звітності для формування звітів в електронній формі.

На другому етапі передбачаються уніфікація нормативно-правової бази щодо підготовки та подання електронної звітності, впровадження єдиних стандартів і уніфікованих технологій формування та подання звітності в електронній формі. Для цього для звітувальників буде розроблено спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення з формування та подання електронної звітності.

Водночас необхідно буде створити комплексну систему захисту інформації відповідно до законодавства України.

І вже на третьому етапі має здійснюватися поетапне приєднання до системи інших контролюючих органів.

Автори Концепції переконані, що створення автоматизованої системи відіграє значну роль у впорядкуванні механізмів електронної взаємодії контролюючих органів державної влади та суб’єктів подання звітності через запровадження єдиних уніфікованих стандартів процесу подання, оброблення, використання та зберігання звітності, належного нормативно-правового, методологічного, організаційного та технологічного забезпечення, та вплине на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів.

Які переваги «єдиного вікна»?

Концепція створення та функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» передбачає, що основними завданнями автоматизованої системи є забезпечення:

 • уніфікації електронної звітності, яка подається до центральних органів виконавчої влади, що передбачає запровадження єдиних стандартів і механізмів електронної взаємодії центральних органів виконавчої влади із суб’єктами подання звітності, у тому числі єдиних правил подання електронної звітності до центральних органів виконавчої влади, використання єдиної методології, форматів складання і подання електронної звітності, єдиних програмних засобів, що забезпечують електронне звітування;
 • спрощення процедури подання електронної звітності, що передбачає можливість її дистанційного подання до центральних органів виконавчої влади через одну точку доступу, налагодження оперативного зворотного зв’язку із центральними органами виконавчої влади та запровадження уніфікованої форми звітності, що сприятиме зменшенню часу й обсягу витрат на її підготовку і подання;
 • максимального залучення суб’єктів подання звітності до використання автоматизованої системи з дотриманням принципу добровільності її використання, зменшення часу, спрощення і підвищення рівня прозорості відповідних процедур, а також зменшення кількості помилок;
 • загальнодоступності інформації про процедури формування, приймання, оброблення і використання електронної звітності;
 • збалансованого розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади, а також їх відповідальності у процесі приймання й оброблення електронної звітності;
 • відкритості діяльності центральних органів виконавчої влади у процесі приймання й оброблення електронної звітності;
 • оптимізації обсягу адміністративних витрат, пов’язаних з формуванням, прийманням, обробленням, зберіганням і використанням електронної звітності;
 • комплексного захисту інформації, пов’язаної з формуванням, поданням, прийманням, обробленням, зберіганням і використанням електронної звітності.

Які нововведення передбачає «єдине вікно»?

Згідно з Концепцією створення та функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» створення автоматизованої системи передбачає:

 • уніфікованість застосування нормативно-правових актів, стандартів, технологій подання звітності, надання відповідних сервісів;
 • достовірність і коректність (легітимність) процесів у рамках функціонування автоматизованої системи, а також інформаційних потоків звітних даних та систем їх оброблення і зберігання;
 • керованість автоматизованої системи, забезпечення її життєздатності, ефективну організацію контрольних функцій;
 • впровадження єдиної системи комплексного захисту інформації та забезпечення необхідного рівня такого захисту;
 • впровадження єдиних стандартів і технологій формування та подання електронної звітності;
 • створення єдиної точки доступу для приймання й опрацювання електронної звітності;
 • надання суб’єктам подання звітності безкоштовного спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення з формування та подання звітності засобами автоматизованої системи;
 • впровадження єдиних стандартів і технологій ідентифікації користувачів автоматизованої системи.

Підготував Микола ВЛАЩУК

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42