ПДВ

Відшкодування з бюджету сум ПДВ шляхом отримання фінансового казначейського векселя

Наприкінці минулого року законами № 5518 та № 5519 в Україні запроваджено новий фінансовий інструмент — фінансовий вексель і передбачено можливість видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування шляхом оформлення (випуску) казначейського фінансового векселя (виключно за згодою платника податків).


Для повноцінного функціонування інструменту фінансового векселя законами № 407 (набрав чинності з 03.08.2013 р.) та № 391 внесено відповідні зміни та доповнення до низки законодавчих актів, а саме: до законів України «Про обіг векселів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Державний бюджет України на 2013 рік» та до Податкового кодексу.

Змінами, внесеними Законом № 407, зокрема, встановлено, що:

  • до 01.01.2014 р. органи, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів на підставі отриманого від відповідного контролюючого органу висновку із зазначенням суми ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету, видають платнику податку, який подав до такого контролюючого органу заяву про обрання способу відшкодування з бюджету суми ПДВ шляхом отримання фінансового казначейського векселя, зазначену у висновку суму бюджетного відшкодування шляхом видачі у строки, визначені п. 200.13 ст. 200 Податкового кодексу, фінансових казначейських векселів строком обігу до п’яти років з дохідністю на рівні 5% річних;
  • сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету шляхом видачі фінансових казначейських векселів, поділяється на рівні частини, на кожну з яких видається окремий фінансовий казначейський вексель із строком платежу один, два, три, чотири та п’ять років;
  • видача фінансового казначейського векселя прирівнюється до видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на рахунок платника податку;
  • за заявою платника податку, поданою до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, дату пред’явлення векселя до сплати може бути перенесено на будь-яку іншу дату, що настає за датою пред’явлення векселя до сплати, в межах календарного року, на який припадає дата сплати за векселем;
  • платники податку мають право здійснювати сплату будь-якого узгодженого грошового зобов’язання, що сплачується до Державного бюджету України шляхом пред’явлення для сплати (не раніше настання строку платежу, визначеного у векселі) до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, фінансового казначейського векселя. Таке пред’явлення прирівнюється до сплати узгодженого грошового зобов’язання шляхом перерахування коштів з рахунку платника податку на бюджетний рахунок.

При цьому сума позитивного значення різниці між сумою будь-якого узгодженого грошового зобов’язання, що сплачується до Державного бюджету України, і сумою фінансових казначейських векселів, що пред’являються до сплати в рахунок такого узгодженого грошового зобов’язання, сплачується платником податку до бюджету коштами у порядку, встановленому Податковим кодексом, а сума від’ємного значення різниці за бажанням платника податку на підставі поданої ним відповідної заяви може або відшкодовуватися йому з бюджету коштами у порядку, встановленому цим пунктом, або на таку суму можуть видаватися нові фінансові казначейські векселі, в яких дату пред’явлення векселя до сплати може бути перенесено на будь-яку іншу дату, що настає за датою пред’явлення векселя до сплати, в межах календарного року, на який припадає дата сплати за векселем.

Таким чином, протягом поточного року суми ПДВ, заявлені до відшкодування з бюджету на рахунок платника та підтверджені перевіркою, можуть бути відшкодовані платникам податку шляхом отримання фінансових казначейських векселів за умови подання такими платниками до органу Міндоходів України заяви про обрання способу відшкодування з бюджету суми ПДВ шляхом отримання фінансових казначейських векселів.

Відшкодування сум ПДВ шляхом видачі фінансового казначейського векселя не може бути здійснено у разі, коли стосовно платників податку порушено кримінальну справу за ухилення від сплати ПДВ, або така справа розглядається у суді чи правоохоронному органі, або проводиться апеляційне оскарження платником податку в органах Міндоходів України вищого рівня. Розрахунки казначейськими векселями з такими платниками не проводяться до остаточного вирішення справи по суті.

Крім того, Законом № 407 передбачено, що порядок видачі, обігу, обліку та сплати за фінансовими казначейськими векселями, виданими відповідно до п. 19 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зазначений порядок визначатиме механізм видачі у 2013 р. фінансових казначейських векселів для оформлення бюджетної кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та сум ПДВ, заявлених до відшкодування з бюджету, а також їх обігу, обліку та сплати.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42