Інші податки

Сплата екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів

Щороку списання колісних автотранспортних засобів в Україні становить понад 100 тис. одиниць (у 2009 р. — 261 508, у 2010 р. — 102 248 одиниць). З урахуванням розмірів автомобільного парку в Україні та прогнозованого збільшення обсягів зняття колісних транспортних засобів з експлуатації потреби в утилізації автомобільної техніки у наступні роки стрімко зростатимуть. Через це гостро постає питання комплексного вирішення економічних, технічних, технологічних й організаційно-управлінських завдань ефективного використання автотранспортної техніки на всіх етапах життєвого циклу.


З метою розробки й реалізації комплексного підходу до створення та розвитку в Україні системи утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів ухвалено Закон № 421 (набрав чинності з 08.08.2013 р.), яким визначено правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної з утилізацією транспортних засобів на території України, та Закон № 422 (набрав чинності з 01.09.2013 р.), спрямований на розв’язання фінансових питань, пов’язаних з дією системи утилізації транспортних засобів і забезпечення екологічної безпеки, а також безпеки життя та здоров’я громадян.

Законом № 422 розширено базу оподаткування екологічного податку та запроваджено справляння податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, а саме таких, що класифікуються за кодами товарних позицій згідно з УКТ ЗЕД:

 • 8702 — моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, у тому числі водія;
 • 8703 — автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені переважно для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), у тому числі вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі;
 • 8704 — моторні транспортні засоби для перевезення вантажів;
 • 8705 — моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених здебільшого для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі);

а також кузови до них, що класифікуються за кодами товарної підпозиції згідно з УКТ ЗЕД:

 • 8707 10 — кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703, за винятком кузовів товарної категорії згідно з УКТ ЗЕД 8707 10 10 — для промислового складання.

Платники податку

Законом № 422 доповнено ст. 240 Податкового кодексу нормою, згідно з якою платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, які не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи й організації, постійні представництва нерезидентів, у тому числі ті, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються також ввезення, виробництво, придбавання транспортних засобів і кузовів до них, що у подальшому підлягають утилізації.

Платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є особи, які:

 • ввозять на митну територію України транспортні засоби та/або кузови до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) у митному режимі імпорту;
 • здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України;
 • придбавають транспортні засоби в осіб, які не є платниками цього податку згідно з пп. 240.6.1 п. 240.1 ст. 240 Податкового кодексу, а саме: осіб, які ввезли на митну територію України транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам або консульським установам іноземних держав, міжнародним організаціям, які користуються привілеями та імунітетом згідно з загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, а також працівникам таких представництв, установ, організацій та членам їхніх сімей.

Також не є платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів особи, які:

 • ввозять на митну територію України транспортні засоби, раніше вивезені за межі митної території України, за наявності документів, що підтверджують їх попереднє вивезення (пп. 240.6.2 п. 240.6 ст. 240 Податкового кодексу);
 • ввозять на митну територію України транспортні засоби у митних режимах інших, ніж митний режим імпорту (пп. 240.6.3 цього пункту);
 • ввозять на митну територію України у митному режимі імпорту та/або здійснюють продаж на митній території України транспортних засобів, з року випуску яких минуло 30 років або більше, що не призначені для комерційного перевезення пасажирів чи вантажів, мають оригінальний двигун, кузов і (за наявності) раму, збережені та відреставровані до оригінального стану, види та категорії яких визначаються Кабінетом Міністрів України та які належать до предметів колекціонування або антикваріату (пп. 240.6.4 цього пункту);
 • взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів у порядку та на умовах, визначених законом щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, та виробляють (виготовляють) на території України транспортні засоби, які класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8703, 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД (пп. 240.6.5 цього пункту);
 • придбавають на території України транспортні засоби, що в установленому порядку були вперше зареєстровані та/або перереєстровані до 01.09.2013 р., у власників транспортних засобів або в осіб, які не є платниками цього податку згідно з пп. 240.6.5 зазначеного пункту, а також здійснюють продаж таких транспортних засобів після 01.09.2013 р.;
 • ввозять на митну територію України транспортні засоби, визнані відповідно до Закону № 1192 Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України як гуманітарна допомога.

Об’єкт і база оподаткування

Об’єктом і базою оподаткування податком за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є:

 • транспортний засіб, що ввозиться на митну територію України в митному режимі імпорту;
 • транспортний засіб, вироблений (виготовлений) в Україні для продажу на внутрішньому ринку України;
 • транспортний засіб, придбаний в особи, яка не є платником цього податку згідно з пп. 240.6.1 п. 240.6 ст. 240 Податкового кодексу;
 • транспортний засіб, придбаний в осіб, зазначених у пп. 242.3.1 п. 242.3 ст. 242 цього Кодексу, яким визначено, що не є об’єктом та базою оподаткування транспортні засоби, зокрема, що реалізуються для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, а також транспортні засоби спеціального призначення (швидка медична допомога, транспортні засоби пожежної і техногенної безпеки та для потреб підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту та рятувальної справи), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • кузов для транспортного засобу товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозиться на митну територію України у митному режимі імпорту, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України «для промислового складання» транспортних засобів відповідно до Митного тарифу України.

Не є об’єктом та базою оподаткування також транспортні засоби, що:

 • придбаваються на території України, і в установленому порядку були вперше зареєстровані та/або перереєстровані до 01.09.2013 р., у власників транспортних засобів або в осіб, які не є платниками цього податку згідно з пп. 240.6.5 п. 240.6 ст. 240 Податкового кодексу, а також якщо такі транспортні засоби реалізовано після 01.09.2013 р.;
 • ввозяться на митну територію України відповідно до підпунктів 240.6.1 — 240.6.4 цього пункту;
 • призначені для вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту.

Ставки податку

Ставки податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів визначено залежно від виду транспортного засобу у фіксованій сумі, до якої застосовуються затверджені коефіцієнти (окремо для нових транспортних засобів і тих, що використовувалися, з урахуванням робочих об’ємів циліндрів двигуна або повної маси).

Так, ставка податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, становить 5500 грн., а для транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД, — 11 000 грн.

Суми податку, що справляється за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів (Пу), обчислюються платниками за формулою

Пу = Н × К × Тр,

де Н — відповідна ставка податку;

    К — відповідний коефіцієнт;

   Тр — кількість транспортних засобів (кузовів).

Коефіцієнти, що застосовуються до ставок податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, для транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, та кузовів до них, що класифікуються за кодами товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України «для промислового складання» транспортних засобів відповідно до Митного тарифу України, становлять:

Двигуни/кузови

Нові
транспортні
засоби

Що використовувалися

Оснащені електричними двигунами

0,86

1,72

З робочим об’ємом циліндрів двигуна:

 

 

не більше 1000 см3

0,86

1,72

понад 1000 см3, але не більше 2000 см3

1,34

2,68

понад 2000 см3, але не більше 3000 см3

2,56

5,12

понад 3000 см3, але не більше 3500 см3

3,47

6,94

понад 3500 см3

5,50

11,0

Кузови для транспортних засобів, що класифікуються за кодом товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України «для промислового складання» транспортних засобів відповідно до Митного тарифу України

4,0

12

 

Тому за новий транспортний засіб з робочим об’ємом циліндрів двигуна 2000 см3 слід буде сплатити 7370 грн. (5500 грн. × 1,34), а за транспортний засіб, що використовувався, — 14 740 грн. (5500 грн. × 2,68), тобто вдвічі більше.

Для транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД:

Повна маса

Нові транспортні засоби

Що використовувалися

До 2500 кг

0,8

1,6

Від 2500 до 3500 кг

0,9

1,8

Від 3500 до 5000 кг

1

2,0

Від 5000 до 8000 кг

1,1

2,2

Понад 8000 кг

1,34

2,68

Отже, за новий транспортний засіб з повною масою 3500 кг слід буде сплатити 9900 грн. (11 000 грн. × 0,9), а за транспортний засіб, що використовувався, — 19 800 грн. (11 000 грн. × 1,8), тобто вдвічі більше.

Для цілей застосування коефіцієнтів транспортними засобами, що використовувалися, вважаються такі, на які уповноваженими державними органами, у тому числі іноземними, видано реєстраційні документи, що дають право експлуатувати такі транспортні засоби.

Датою виникнення податкового зобов’язання є:

для транспортних засобів та кузовів, що ввозяться на митну територію України, — дата подання до митного органу митної декларації на транспортний засіб (кузов) або партію транспортних засобів (кузовів);

для транспортних засобів, вироблених в Україні, — дата реалізації транспортних засобів на внутрішньому ринку України особою, яка виробила (виготовила) такі транспортні засоби;

для транспортних засобів, придбаних в осіб, які не є платниками такого податку згідно з пп. 240.6.1 п. 240.6 ст. 240 Податкового кодексу, — дата подання заяви щодо перереєстрації транспортного засобу до органу внутрішніх справ.

При обчисленні податку, який підлягає сплаті за транспортні засоби, вироблені в Україні, не враховуються транспортні засоби, реалізовані особам, зазначеним у пп. 242.3.1 п. 242.3 ст. 242 Податкового кодексу.

Порядок подання податкової звітності та сплати податку

Для виробників транспортних засобів на митній території України базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. Вони подають податкові декларації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу (тобто першу декларацію слід подати за ІІІ квартал до 11.11.2013 р. включно), до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації (до 19.11.2013 р. включно),  за місцем перебування платника податку на податковому обліку в контролюючих органах.

Платники податку, які ввозять на митну територію України транспортні засоби, сплачують податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів до або в день подання митної декларації.

Платники податку, які придбавають транспортні засоби в осіб, які не є платниками цього податку згідно з пп. 240.6.1 п. 240.6 ст. 240 Податкового кодексу, сплачують податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів до або в день подання до органу внутрішніх справ заяви про перереєстрацію транспортного засобу.

 При переході права власності на транспортний засіб, з якого сплачено податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або не сплачено такий податок у зв’язку із звільненням, попередній власник транспортного засобу передає наступному власникові довідку про сплату цього податку або довідку про звільнення від сплати цього податку.

Орган внутрішніх справ здійснює державну реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів на підставі довідки про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або на підставі довідки про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів. Це правило не поширюється на перереєстрацію транспортних засобів, придбаних до 01.09.2013 р.