ПДФО

Анулювання банком боргу фізичної особи

Розглянемо, чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб така операція: банк (кредитор) за самостійним рішенням за рахунок страхового резерву анулює (прощає) борг фізичній особі (боржнику), що виник до закінчення строку позовної давності за кредитним договором.


Згідно з пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу безнадійна заборгованість — це заборгованість, що відповідає одній із таких ознак:

  • заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;
  • прострочена заборгованість, не погашена внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове стягнення майна боржника, не привели до повного погашення заборгованості;
  • заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами в установленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією;
  • заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних після звернення кредитором стягнення на заставлене майно відповідно до закону та договору, за умови, що інші дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника, визначені нормативно-правовими актами, не привели до повного покриття заборгованості;
  • заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;
  • прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, яких у судовому порядку визнано безвісно відсутніми, недієздатними або оголошеними померлими, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі.

Порядок урегулювання, зокрема, безнадійної заборгованості визначено п. 159.1 ст. 159 Податкового кодексу.

Так, відповідно до пп. 159.4.1 п. 159.4 цієї статті за рахунок створеного страхового резерву банк відшкодовує заборгованість, яка визначена безнадійною згідно з методикою, встановленою Нацбанком України. Порядок відшкодування безнадійної заборгованості за рахунок страхових резервів для банків встановлюється Нацбанком України за погодженням із Мінфіном України. Нацбанк України відповідно до зазначених норм Податкового кодексу встановив Методику визначення безнадійною заборгованості за активними банківськими операціями та власною постановою № 172 затвердив Порядок відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву.

Згідно з пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 зазначеного Кодексу) у вигляді суми боргу платника податку, анульованого (прощеного) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Якщо кредитор повідомляє платника податку — боржника рекомендованим листом з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або шляхом надання повідомлення боржнику під підпис особисто про анулювання (прощеного) боргу та включає суму анульованого (прощеного) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано (прощено), такий боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації.

Відповідно до п. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу сума доходу платника податку — боржника у вигляді суми анульованого боргу відображається кредитором у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ (далі — податковий розрахунок № 1ДФ) за підсумками звітного періоду, в якому такий борг було анульовано, за ознакою доходу «126».

Водночас у разі невиконання кредитором вимог пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу щодо повідомлення боржника про суму анульованого боргу та включення її до податкового розрахунку № 1ДФ такий кредитор зобов’язаний у повному обсязі виконати обов’язки податкового агента, встановлені п. 176.2 ст. 176 цього Кодексу. При цьому зазначені доходи оподатковуються у складі загального місячного оподатковуваного доходу платника податку за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, тобто 15 (17)%.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42