Соціальне страхування

Єдиний соціальний внесок

Законом № 231 внесено зміни до законодавства з питань зарахування відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами до страхового стажу та нарахування єдиного внеску (даліЄСВ) на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Розглянемо це питання, а також чи нараховується єдиний внесок на суми авторської винагороди, матеріальної допомоги, компенсації за невикористану відпустку тощо.


ЄСВ з сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

З 01.07.2013 р. набрав чинності Закон № 231, яким урегульовано питання щодо зарахування до страхового стажу часу перебування осіб у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Відповідно підприємства, установи, організації, фізичних осіб, які використовують найману працю та виплачують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, а також осіб, які перебувають у відпустці та отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, визначено платниками єдиного внеску. Зазначені платники зобов’язані нараховувати єдиний внесок у розмірі 33,2% на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та утримувати єдиний внесок у розмірі 2% таких сум з осіб, які перебувають у відпустці та отримують таку допомогу.

Суми нарахованого та утриманого єдиного внеску відображаються платником у звітності до Пенсійного фонду України (після набрання чинності Законом № 406, яким внесено зміни до Закону про ЄСВ — до органів Міністерства доходів і зборів України) та підлягають сплаті за календарний місяць, в якому їх нараховано, не пізніше 20 числа наступного місяця за звітним, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця за звітним.

ЄСВ з сум авторських винагород

Відповідно до абзацу другого п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Базою для нарахування єдиного внеску для зазначених платників відповідно до п. 1 частини першої ст. 7 цього Закону є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Частиною третьою ст. 16 Закону № 3792 передбачено, що за створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією № 5.

Відповідно до пп. 2.1.3 п. 2.1 цієї Інструкції гонорар штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва й (або) оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на даному підприємстві, належить до фонду основної заробітної плати.

Згідно із п. 9 розділу 1 Переліку № 1170 єдиний внесок не нараховується на винагороду, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на відповідному підприємстві.

Якщо гонорар за створення твору виплачується згідно з трудовим або цивільно-правовим договором видавництвом автору, який є його працівником, то відповідно, гонорар буде базою для нарахування та утримання єдиного внеску.

Нарахування ЄСВ на суми матеріальної допомоги

Відповідно до пп. 2.3.3 п. 2.3 Інструкції № 5 матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників, у розмірах, передбачених нормативно-правовими актами, або визначена у колективному договорі підприємства, що надається працівникам як за умови подання заяви, так і без неї (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом) відноситься до заробітної плати, як інші заохочувальні та компенсаційні виплати, а отже, є базою для нарахування та утримання єдиного внеску.

Згідно з п. 14 розділу I Переліку № 1170 єдиний внесок не нараховується на матеріальну допомогу разового характеру, що надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, незалежно від того, скільки разів на рік працівнику виплачується зазначена допомога. Отже, така матеріальна допомога надається у непередбачених (екстрених) випадках, коли необхідність її отримання виникає раптово, за умови подання заяви, а її розмір визначається адміністрацією підприємства.

Належність матеріальної допомоги до п. 14 розділу I Переліку № 1170 підтверджується змістом заяви особи або змістом наказу, у яких зазначено підставу для надання цієї матеріальної допомоги.

Нарахування ЄСВ на суми компенсації за невикористану відпустку

Відповідно до ст. 116 КЗпП при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.

Згідно з пп. 2.2.12 п. 2.2 Інструкції № 5 суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством, належать до фонду оплати праці у складі фонду додаткової заробітної плати.

Отже, зазначені виплати є об’єктом для нарахування та утримання єдиного внеску.

Нарахування ЄСВ на суми винагород за послуги, надані фізичною особою — підприємцем

Відповідно до частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту), чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців).

Оскільки у свідоцтві про державну реєстрацію підприємця види діяльності не зазначаються, то для підтвердження виду діяльності підприємця за зазначений період роботодавець може використовувати інформацію, надану державним реєстратором, де зазначаються види діяльності підприємця відповідно до КВЕД, або довідку, надану органами статистики. Якщо підприємець, який виконує роботи (надає послуги) згідно з договором цивільно-правового характеру, є платником єдиного податку, то підтвердженням може також бути свідоцтво про сплату єдиного податку, де зазначається його вид діяльності за відповідний період. Юридичні особи сплачують єдиний внесок за фізичних осіб — підприємців, які працюють у них за цивільно-правовими договорами, якщо виконувані ними роботи (надавані послуги) не відповідають видам діяльності, за якими здійснено державну реєстрацію їх як підприємців, та/або немає вищезазначеного документального підтвердження його видів діяльності.

Відповідно до частини дев’ятої ст. 9 Закону про ЄСВ обчислення та сплата єдиного внеску за осіб, які виконують роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовим договором, здійснюються роботодавцями за рахунок сум, на які нараховано внесок.

«Гарячі лінії»

Дата: 26 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42