ЗЕД

Зовнішньоекономічний договір

Підприємство експортувало в 2012 р. власну продукцію за зовнішньоекономічним договором. Оригінал договору відсутній, а в ньому прописано умову, за якою встановлено, що копії договору, передані електронною поштою або факсом, мають силу оригіналу. Здійсненою на підприємстві перевіркою встановлено, що відсутність оригіналу договору є порушенням. Якщо це так, то які наслідки такого порушення для підприємства?


Передані електронною поштою або факсом копії за загальним правилом не можуть мати силу оригіналу.

Згідно з частиною другою ст. 6 Закону України від 16.04.91 р. № 959-XII (за текстом — Закон № 959) зовнішньоекономічний договір має укладатися у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом.

Відповідно до ст. 207 Цивільного кодексу України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксовано в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Крім того, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв’язку. В останньому випадку повинен використовуватися електронний підпис або інший аналог власноручного підпису у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів. Таке саме наведено в листі Держпідприємництва України від 21.12.2009 р. № 15803/0/2-09.

Також міжнародним договором купівлі-продажу передбачено, що договір купівлі-продажу, його зміна або припинення угодою сторін чи оферта, акцепт або будь-яке інше вираження наміру повинно здійснюватися тільки у письмовій формі (Постанова Президії Верховної Ради Української РСР від 23.08.89 р. № 7978-XI, якою ратифіковано Конвенцію ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11.04.80 р.).

Згідно зі ст. 37 Закону № 959 може застосовуватися тимчасове зупинення зовнішньо-економічної діяльності. Відповідний порядок передбачено Положенням, затвердженим наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. № 52. Тимчасове зупинення застосовується Мінекономіки України за поданням органів державної податкової та контрольно-ревізійної служб, митних, правоохоронних органів, органів Антимонопольного комітету України, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Нацбанку України або за рішенням суду. Санкції, зазначені у цій статті, можуть бути застосовані до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб’єктів господарської діяльності протягом трьох років з дня виявлення порушення законодавства.