Соціальне страхування

Право на перерахунок пенсії

Чоловік має 32 роки стажу роботи. Отримує пенсію по інвалідності як інвалід ІІІ групи, призначену в 2012 р., продовжує працювати. Чи має він право на перерахунок пенсії?


Відповідно до частини четвертої ст. 42 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, пенсія перераховується. Такий перерахунок здійснюється через два роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

У разі якщо за два роки роботи після призначення чи попереднього перерахунку пенсії особа набула не менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням цього страхового стажу.

У разі якщо після призначення (перерахунку) пенсії набуто менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії з урахуванням страхового стажу, набутого після її призначення (попереднього перерахунку).

Перерахунок менше ніж через два роки після призначення чи перерахунку пенсії здійснюється, якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії в мінімальному розмірі відповідно до частини першої ст. 28 Закону № 1058 (на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, — за 35 років страхового стажу для чоловіків, або за 30 років — для жінок) за його заявою, незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Оскільки після призначення пенсії чоловіку не минуло двох років і він не набув страхового стажу 35 років, підстави для здійснення перерахунку пенсії відсутні. Право на перерахунок пенсії чоловік набуде у 2014 р.