Податок на прибуток

Подання звітності при ліквідації підприємства

На яку дату подається декларація з податку на прибуток у разі, якщо підприємство ліквідується до закінчення свого першого звітного періоду? Кому та в які строки необхідно повідомити про ліквідацію? З якого часу підприємство вважається ліквідованим?


У разі якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого звітного (податкового) періоду), то останнім податковим періодом вважається період, на який припадає дата такої ліквідації (пп. 152.9.3 п. 152.9 ст. 152 Податкового кодексу України).

Податкова декларація подається в установлені зазначеним Кодексом строки до територіального органу Міндоходів України, в якому таке підприємство перебуває на обліку як платник податків (п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу України).

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб’єкта господарювання, який ліквідується, і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність і повноту ліквідаційного балансу має бути перевірено в установленому законодавством порядку з обов’язковою перевіркою територіальним органом Міндоходів України, в якому перебуває на обліку суб’єкт господарювання (п. 5 ст. 60 Господарського кодексу України).

Після завершення розрахунків з кредиторами, до зняття з реєстрації у територіальному органі Міндоходів України та скасування реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця, такий суб’єкт господарювання в особі ліквідатора є платником тих податків і зборів, щодо яких виникає об’єкт оподаткування.

Відповідно до пп. 16.1.10 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України платник податків зобов’язаний повідомити територіальний орган Міндоходів України за місцем свого обліку про ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації).

Суб’єкт господарювання вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності. Такий запис вноситься лише після затвердження ліквідаційного балансу згідно з вимогами Господарського кодексу України та подання головою ліквідаційної комісії або уповноваженою ним особою документів для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичною особою — підприємцем у порядку, визначеному Законом України від 15.05.2003 р. № 755 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (п. 7 ст. 59 Господарського кодексу України).

Таким чином, у разі ліквідації підприємства податкову декларацію з податку на прибуток необхідно подати до територіального органу Міндоходів України за місцем реєстрації за звітний період, на який припадає дата такої ліквідації.

Про ліквідацію або реорганізацію платник податку зобов’язаний повідомити територіальний орган Міндоходів України за місцем свого обліку протягом трьох робочих днів.

Суб’єкт господарювання вважається ліквідованим з дня внесення запису про припинення його діяльності до державного реєстру.