Соціальне страхування

Умови та порядок призначення пенсій по інвалідності держслужбовцям

Умови, за яких призначаються пенсії державним службовцям по інвалідності, визначено ст. 37 Закону про держслужбу.

Для призначення державному службовцю пенсії по інвалідності мають дотримуватися такі умови: наявність страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону про пенсійне страхування, визнання особи інвалідом І або ІІ групи інвалідності в період перебування на державній службі та наявність стажу державної служби не менше 10 років.

Правом на призначення такого виду пенсії користуються також особи, яким І або ІІ групу інвалідності встановлено після звільнення з державної служби, але за умови, що вони мають не менше 10 років стажу державної служби на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням пенсії вони працювали на таких посадах. У цьому випадку також зберігаються вимоги щодо наявності необхідного страхового стажу.

Пенсія по інвалідності відповідно до Закону про держслужбу призначається незалежно від причини інвалідності за умови припинення державної служби.

Якщо зазначені особи повертаються на державну службу, виплата пенсії по інвалідності припиняється на період до звільнення з роботи.

У разі зміни групи інвалідності або відновлення працездатності виплата пенсії по інвалідності, призначеної відповідно до Закону про держслужбу, здійснюється у порядку, визначеному ст. 35 Закону про пенсійне страхування.

Якщо інваліду I або II групи було встановлено III групу інвалідності, то в разі наступного визнання його інвалідом I або II групи, право на отримання раніше призначеної пенсії на умовах, передбачених Законом про держслужбу, поновлюється з дня встановлення I або II групи інвалідності за умови, якщо після припинення виплати пенсії минуло не більше п’яти років. У такому самому порядку визначається право на отримання пенсії по інвалідності на умовах, передбачених  Законом про держслужбу особам, яким таку пенсію не було призначено у зв’язку з продовженням перебування зазначених осіб на державній службі.

Пенсія по інвалідності державним службовцям призначається в розмірі 80% суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Порядок визначення заробітної плати при обчисленні пенсії державним службовцям встановлено постановою № 865.

При обчисленні пенсії по інвалідності враховуватимуться такі складові заробітної плати: посадовий оклад, встановлений на момент звернення за призначенням пенсії, надбавка за ранг та надбавка за вислугу років, на яку має право особа. Надбавки та премії визначатимуться за вибором того, хто звернувся за пенсією за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі. Середньомісячна сума зазначених виплат за 24 або 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат за 24 календарні місяці роботи підряд перед зверненням за пенсією чи за 60 календарних місяців роботи підряд відповідно на 24 або 60.

При цьому у разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів виплати, одержані особою за період до зміни структури заробітної плати, включаються до заробітку для обчислення пенсії без коригування.

Постановою № 268 було змінено структуру заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів.

Тобто виплати, отримані до 01.01.2006 р., коригуванню не підлягають. Отже, особа, яка звертається за призначенням пенсії по інвалідності як державний службовець, обираючи оптимальний період, за який до заробітку для призначення пенсії включатимуться надбавки та премії, повинна мати на увазі, що враховувати зазначені виплати у період до 2006 р. недоцільно.

Крім того, у разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям відповідно до рішень Кабінету Міністрів України здійснюється також перерахунок пенсій по інвалідності.

Перерахунок пенсій провадиться з місяця підвищення розміру заробітної плати працюючого державного службовця на підставі поданої заяви та довідок, виданих державними органами за останнім місцем роботи.

У разі ліквідації державного органу довідку видає орган, який є правонаступником, а у разі його відсутності та перейменування (відсутності) посад довідка видається у порядку, встановленому Мінсоцполітики України за погодженням з Головним управлінням державної служби.

Приклад

Громадянин К. має 14 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців. При цьому у квітні 2011 р. його звільнено з посади державного службовця і після зазначеної дати він не працював. У червні 2013 р. громадянина визнано інвалідом ІІ групи загального захворювання. Враховуючи те, що дотримуються вимоги, передбачені ст. 37 Закону про держслужбу, а саме: наявний необхідний страховий стаж (стаж роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, становить понад 10 років), а також те, що після звільнення з посади державного службовця у 2011 р. громадянин К. не працював, він має право на призначення пенсії по інвалідності як державний службовець.