Інші податки
Тема: ПДВ

Щодо ПДВ і будівництва за бюджетні кошти (Витяг)

Відповідно до пп. 14.1.266 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 p. №  2755-VI (далі - Кодекс) касовий метод для цілей оподаткування згідно з розділом V Кодексу - це метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов’язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунка (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг).

При цьому Кодексом чітко визначено коло операцій, на які поширюється касовий метод визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту.

Так, відповідно до п. 187.1 ст. 187 Кодексу за операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб’єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до пп. 14.1.266 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу.

При цьому платник податку, який виконує підрядні будівельні роботи, може обрати за власним бажанням порядок ведення податкового обліку за касовим методом.

Що стосується п. 187.7 ст. 187 Кодексу, відповідно до якого датою виникнення податкових зобов’язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед бюджетом, то слід зазначити наступне.

Враховуючи те, що п. 187.7 ст. 187 Кодексу визначений особливий порядок виникнення податкових зобов’язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів, а не визначено, що на зазначені операції поширюється касовий метод, дата виникнення права на податковий кредит при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів визначається у загальновстановленому порядку за правилом першої події відповідно до п. 198.2 ст. 198 Кодексу.

Підтвердженням того, що товари/послуги оплачуються за рахунок бюджетних коштів, є наявність у договорі на поставку товарів/послуг умови, що оплата за поставлені товари/послуги здійснюється з відповідного рахунка Державного казначейства України.


Заступник Міністра А. ІГНАТОВ