ПДФО/ВЗ

Обчислення та сплата податку на доходи фізосіб

Нещодавно Міндоходів України було проведено «гарячу» телефонну лінію на тему «Обчислення та сплата податку на доходи фізичних осіб». На запитання платників відповідав заступник директора Департаменту — начальник Управління адміністрування доходів і зборів фізичних осіб Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Міністерства доходів і зборів України Сергій НАУМОВ.
Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.

Сплата податку при продажу нерухомості

До якого бюджету сплачується податок на доходи фізичних осіб у разі продажу фізичною особою нерухомості іншій фізичній особі (за місцем реєстрації фізичної особи (продавця) чи за місцем розташування нотаріальної контори))?


Пунктом 172.4 ст. 172 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) передбачено, що під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку.
Сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи:

  • особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, — до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни;
  • особою, у власності якої перебував об’єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно. Така особа зобов’язана відобразити дохід від такого відчуження у річній податковій декларації.

Відповідно до пп. 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу фізична особа, відповідальна згідно з вимогами розділу ІV зазначеного Кодексу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету:

  • у разі коли така фізична особа є податковим агентом — за місцем реєстрації у контролюючих органах;
  • у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам — за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв).

Отже, фізична особа, що укладає угоду купівлі-продажу нерухомості з іншою фізичною особою, сплачує податок на доходи фізичних осіб до бюджету за місцем нотаріального посвідчення такої угоди (за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса або державної нотаріальної контори) до нотаріального посвідчення такої угоди через банківські установи.

Отримання послуг зі знижкою — додаткове благо чи ні?

Автошкола з метою залучення додаткових клієнтів планує провести акцію, а саме: в період з 01.10.2013 р. по 29.11.2013 р. надати знижку на оплату навчання з підготовки водіїв транспортних засобів у розмірі 1500 грн. від загальної суми навчання. Чи вважатиметься додатковим благом знижка, що надаватиметься будь-якому платнику податку на зазначений проміжок часу?


Додаткові блага — це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV Податкового кодексу).

Відповідно до пп. «е» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 цього Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.

Таким чином, сума знижки включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку виключно у випадку, якщо така знижка має індивідуальний (персональний) характер. Якщо знижка поширюється на будь-якого платника податку та не є індивідуальною, то її сума  не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Страхове відшкодування за пошкоджене рухоме майно

Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб сума страхового відшкодування, яка виплачується фізичній особі за пошкоджене застраховане рухоме майно?


Пунктом 165.1 ст. 165 Податкового кодексу передбачено перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Так, згідно з пп. «в» пп. 165.1.27 вищезазначеного пункту сума страхового відшкодування, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого, ніж довгострокове страхування життя, не включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку у разі, якщо під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.

Отже, сума страхового відшкодування, яка виплачується фізичній особі за пошкоджене застраховане рухоме майно, що не перевищує розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати, не оподатковується.

Оподаткування подарунка

За якою ставкою оподатковується дохід у вигляді подарунка, отриманий платником податку від фізичної особи, що не є членом сім’ї першого ступеня споріднення?


Оподаткування доходу, отриманого платником податку як дарунок (або в результаті укладення договору дарування) від фізичних осіб, визначено п. 174.6 ст. 174 Податкового кодексу, абзацом другим якого передбачено, що кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно з правилами, встановленими розділом ІV цього Кодексу для оподаткування спадщини.

Згідно з пп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу.

Отже, дохід у вигляді подарунка, отриманий платником податку від фізичної особи, що не є членом сім’ї першого ступеня споріднення, оподатковується за ставкою 5% від вартості будь-якого подарунка.

Терміни перерахування податку до бюджету

У які терміни податковий агент повинен перерахувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету з виплачених доходів?


Відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167 цього Кодексу.

Підпунктом 168.1.2 вищезазначеного пункту передбачено, що податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Отже, податок на доходи фізичних осіб сплачується податковими агентами під час виплати оподатковуваного доходу платнику податку або у разі виплати доходу готівкою з каси чи у негрошовій формі протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Юридичною особою надано безповоротну фінансову допомогу

Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб сума безповоротної фінансової допомоги, наданої юридичною особою фізичній особі?


Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу безповоротна фінансова допомога — це сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів; сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості; сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності; основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних); сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповернутою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Нацбанку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

Згідно з пп. «ґ» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 цього Кодексу) у вигляді суми безповоротної фінансової допомоги (крім суми процентів умовно нарахованих на таку допомогу), включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167 Податкового кодексу.

Згідно з п. 167.1 цієї статті доходи, одержані у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, оподатковуються за ставкою 15 та/або 17% залежно від розміру доходу.

Таким чином, сума безповоротної фінансової допомоги включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку і оподатковується за ставкою 15 (17)%.

Студента відраховано, оплату за навчання здійснювало підприємство

Чи вважається додатковим благом оплата за навчання працівника підприємством, якщо його відраховано з вищого навчального закладу?


Статтею 165 Податкового кодексу визначено доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Так, згідно з пп. 165.1.21 п. 165.1 цієї статті не включається сума, яка сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (у 2013 р. — 1610 грн.) на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки.

Крім того, якщо працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такому працівнику протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин, та підлягає оподаткуванню у загальному порядку.

Таким чином, оскільки однією з умов про взяті зобов’язання працівника є відпрацювання у роботодавця після закінчення вищого навчального закладу, то таким працівником умови не дотримано, тому оплата за його навчання прирівнюється до додаткового блага та підлягає оподаткуванню у загальному порядку.


Підготувала Марія ДАНЮК, оглядач «Вісника»,
за сприяння Сергія НАУМОВА,
заступника директора Департаменту — начальника Управління
адміністрування доходів і зборів фізичних осіб Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб
Міністерства доходів і зборів України,
та Інформаційно-комунікаційного департаменту Міністерства доходів і зборів України