Інші податки

Документальна позапланова виїзна перевірка

Чи можливе проведення контролюючим органом позапланової перевірки юридичної особи згідно зі ст. 78 Податкового кодексу, якщо вона не отримувала поштою наказ про проведення перевірки і відповідно не знала про початок перевірки?


Згідно з пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 розділу I Податкового кодексу контролюючі органи мають право проводити перевірки платників податків, зокрема, у разі прийняття керівником контролюючого органу рішення (наказу) про проведення документальної позапланової виїзної перевірки та за наявності обставин, визначених ст. 78 розділу II Податкового кодексу.

Обов’язковою умовою для проведення документальної виїзної позапланової перевірки є вручення платнику податків до початку проведення такої перевірки під розписку копії наказу про її проведення.

Згідно зі ст. 81 Податкового кодексу посадові особи контролюючого органу мають право розпочати проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред’явлення або надіслання у випадках, визначених Кодексом, таких документів: направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — платника податку, який перевіряється) або об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку, копії наказу про проведення перевірки, службового посвідчення осіб, зазначених у направленні на проведення перевірки.

У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки складається акт, який засвідчує факт відмови.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42