Юридична практика

Формування податкового кредиту з ПДВ за результатами здійснених операцій з імпорту послуг

Суть справи. На думку суб’єкта господарювання, органом ДПС безпідставно прийнято оскаржувані податкові повідомлення-рішення, оскільки у нього є всі підтвердні документи щодо здійснення господарської діяльності, а відтак, ним не порушено норми чинного законодавства.

Рішення суду. Львівський апеляційний адміністративний суд при розгляді справи № 129225/12 за позовом комунального підприємства «Л» (далі — КП «Л») до органу ДПС про скасування податкових повідомлень-рішень, підтримуючи позицію державного податкового органу, зазначає таке.

Судом першої інстанції встановлено, що між КП «Л» та нерезидентом «Т» було укладено контракт на реконструкцію доріг і трамвайних ліній. Надалі до контракту було внесено зміни в частині заміни підрядника нерезидента «Т» на його постійне представництво.

Відповідно до проміжного платіжного сертифіката представництво нерезидента «Т» виписало КП «Л» рахунок на авансовий платіж за виконання робіт з реконструкції доріг та трамвайних колій. Згідно з платіжним дорученням КП «Л» останнім перераховано на рахунок нерезидента «Т» частину коштів за авансовим платежем. А представництвом нерезидента «Т» на користь КП «Л» виписано податкову накладну на загальну суму коштів, що підлягає сплаті за контрактом, яку КП «Л» включено до реєстру виданих та отриманих податкових накладних і до складу податкового кредиту.

Відповідно до п. 180.2 ст. 180 Податкового кодексу особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

Дату виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг визначено п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу.

База оподаткування за послугами, поставленими нерезидентом, обчислюється згідно з п. 190.2 ст. 190 Податкового кодексу як договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків і зборів, за винятком ПДВ, що включаються до ціни постачання відповідно до законодавства. Визначена таким чином вартість перераховується в національну валюту за валютним (змінним) курсом Нацбанку України на дату виникнення податкових зобов’язань, якою є дата першої з подій.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що у день виникнення податкових зобов’язань отримувач послуг — платник ПДВ КП «Л» склав податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, що включається до складу податкових зобов’язань за відповідний звітний (податковий) період за рядком 7 декларації з ПДВ «послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України», однак податкове зобов’язання за цією операцією не задекларував.

Абзацом другим п. 187.8 ст. 187 Податкового кодексу визначено, що датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, є дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше.

Відповідно до п. 198.2 ст. 198 цього Кодексу датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

  • дата списання коштів з банківського рахунку платника податку на оплату товарів/послуг;
  • дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається податкова накладна, податкові зобов’язання за якою включено до податкової декларації попереднього періоду.

Податкова накладна відповідно до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов’язань продавця. Оригінал податкової накладної видається покупцю, копія залишається у продавця товарів/послуг.

Враховуючи те, що КП «Л» здійснювалося перерахування авансового платежу безпосередньо на користь нерезидента, представництвом останнього безпідставно виписано КП «Л» податкову накладну, яку надалі було включено ним до складу податкового кредиту.

Слід зазначити, що датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України згідно з п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями, які було включено отримувачем таких послуг до податкової декларації попереднього звітного періоду.

Таким чином, суд апеляційної інстанції встановив, що у матеріалах справи відсутні будь-які докази сплати КП «Л» повної суми контракту, у тому числі ПДВ, чи оформлення сторонами акта виконаних робіт, що давало б право суб’єкту господарювання на формування податкового кредиту.

Враховуючи зазначене, Львівський апеляційний адміністративний суд за результатами розгляду апеляційної скарги КП «Л» залишив її без задоволення, а оскаржуване судове рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову — без змін.


Владислав РОЗМОШ, заступник начальника ДПІ
у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві