Соціальне страхування

Розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах

До редакції «Вісника» надійшов лист з такими запитаннями. Жінка захворіла через декілька днів після переведення на роботу на нове підприємство відповідно до п. 5 ст. 36 КЗпП. Подала на підприємство перший, а потім — другий листок непрацездатності. Як обчислити середню заробітну плату для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, якщо працівниця відпрацювала менше місяця? Як у такому випадку обчислюватиметься допомога по вагітності та пологах, якщо фактично жінка відпрацювала лише декілька днів на новому підприємстві і після цього перебувала на лікарняному до виходу в декрет?


Відповідно до абзацу першого п. 3 Порядку № 1266 розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) для розрахунку страхових виплат (крім страхування на випадок безробіття) та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, є період роботи за останнім основним місцем роботи (зайняття підприємницькою діяльністю) перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення), для застрахованих осіб є останні шість календарних місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

При цьому дія трудового договору працівника продовжується лише у разі зміни власника підприємства, а також реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) згідно з частиною третьою ст. 36  КЗпП.

У запитанні зазначено, що жінку було звільнено з попереднього місця роботи у зв’язку з переведенням в новостворене підприємство відповідно до п. 5 ст. 36 зазначеного Кодексу, тобто дію трудового договору припинено. У такому разі новостворене підприємство є останнім основним місцем роботи особи, і виходячи з цього визначається розрахунковий період.

Оскільки на день настання першого страхового випадку застрахована особа на новому місці роботи відпрацювала із сплатою страхових внесків менше ніж календарний місяць, середня заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності обчислюється за фактичновідпрацьований час перед настанням страхового випадку(п. 6 Порядку № 1266).

Якщо в заключному висновку першого листка непрацездатності зазначено, що особа продовжує хворіти, то наступний листок непрацездатності вважається продовженням попереднього, і для обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхової виплати за другим листком непрацездатності береться той самий розрахунковий період, як і для першого.

Якщо перший листок непрацездатності закрито (у заключному висновку зазначено «стати до роботи»), а наступний відкрито як первинний, то такі страхові випадки вважаються різними і розрахунковий період визначається за кожним листком непрацездатності окремо.

У разі коли наступний страховий випадок стався у місяці, якому передують повні календарні місяці (хоча б один місяць) перебування особи у трудових відносинах на новому місці роботи, до розрахункового періоду увійдуть ці місяці (місяць).

При цьому якщо перед настанням страхового випадку застрахована особа у розрахунковому періоді не мала заробітку з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), то середня заробітна плата визначається виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої на момент настання страхового випадку (абзац перший п. 10 Порядку № 1266).

При розрахунку допомоги по вагітності та пологах жінці, яка перебувала на лікарняному до виходу у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, береться тарифна ставка (посадовий оклад), оскільки перед настанням страхового випадку у розрахунковому періоді вона не мала заробітку з поважних причин (тимчасова непрацездатність).

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42