Інші податки

Реєстрація фізичних осіб — іноземців у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків

Відповідно до п. 70.1 ст. 70 Податкового кодексу центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб — платників податків (далі — Державний реєстр). До Державного реєстру вноситься, зокрема, інформація про осіб, які є іноземцями та особами без громадянства та які постійно проживають в Україні, або які не мають постійного місця проживання в Україні, але згідно із законодавством зобов’язані сплачувати податки в Україні, або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.


Вимоги до оформлення документів, які надаються при реєстрації

Відповідно до п. 1 розділу VII Положення № 1147 фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалась облікова картка фізичної особи — платника податків (далі — Облікова картка) та яку не включено до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному органу Міндоходів України Облікову картку за формою № 1ДР, яка є одночасно заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.

Фізичні особи — іноземці та особи без громадянства подають Облікову картку до територіальних органів Міндоходів України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Згідно з п. 6 розділу I Положення № 1147 для подання Облікової картки, заяви про зміну даних, що вносяться до Облікової картки, або видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, використовуються дані документа, що посвідчує особу. Для іноземців таким документом є національний паспорт або документ, що його замінює (документ, що посвідчує громадянство, посвідчує особу власника, виданий уповноваженими державними органами, який дає право в’їзду або виїзду з країни і визнаний Україною).

Облікову картку може бути подано через законного представника чи уповноважену особу за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі.

Відповідно до п. 4 розділу VII Положення № 1147 для реєстрації іноземців та осіб без громадянства додатково подається засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад на українську мову документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства.

Якщо довірена особа є іноземцем або особою без громадянства, то до документа, що посвідчує її особу, додатково подається засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад українською мовою такого документа.

Реєстрація іноземців та осіб без громадянства здійснюється після виконання вимог Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою № 150 (п. 6 розділу VII Положення № 1147).

Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом п’яти робочих днів від дня подання до контролюючого органу  Облікової картки (п. 8 цього розділу).

У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Обліковій картці може бути відмовлено у реєстрації або продовжено строк реєстрації.

Отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

Фізичні особи — іноземці та особи без громадянства отримують документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, в територіальних органах Міндоходів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі (абзац четвертий п. 10 розділу VII Положення № 1147).

Документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі, надається протягом п’яти робочих днів з дня звернення фізичної особи, її законного представника або уповноваженої особи до територіального органу Міндоходів України за місцем проживання фізичної особи, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на видачу такого документа (п. 11 розділу VII Положення № 1147).

Для видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі іноземців та осіб без громадянства, додатково подається засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад українською мовою документа, що посвідчує особу іноземця чи особи без громадянства.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42