ПДФО/ВЗ

Право платника на податкову знижку за користування іпотечним житловим кредитом, отриманим на придбання квартири

Положеннями Податкового кодексу передбачено, що платники податку можуть шляхом нарахування податкової знижки зменшити свій загальний річний оподатковуваний дохід, якщо протягом звітного податкового року сплачували фінансовим установам проценти за іпотечний житловий кредит. Розглянемо право платника на податкову знижку за користування іпотечним житловим кредитом, отриманим на придбання квартири.


Відповідно до пп. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених цим Кодексом.

Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а також резиденту — фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відповідну відмітку в паспорті (пп. 166.4.1 п. 166.4 ст. 166 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 166.3.1 п. 166.3 цієї статті платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді частини суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до ст. 175 Кодексу.

Пунктом 175.1 ст. 175 Податкового кодексу встановлено, що платник податкурезидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валюті, фактично сплачених протягом звітного податкового року.

При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті сума платежів за такими процентами, здійснених в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Нацбанку України, що діє на день сплати таких процентів.

Таке право виникає в разі, якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема, згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла.

Відповідно до пунктів 175.2 та 175.3 ст. 175 Податкового кодексу в разі, якщо будинок (квартира, кімната) купується за рахунок іпотечного житлового кредиту, частина суми процентів, що включається до податкової знижки платника податку — позичальника іпотечного житлового кредиту, дорівнює добутку суми процентів, фактично сплачених платником податку протягом звітного податкового року в рахунок його погашення, і коефіцієнта, що враховує мінімальну площу житла для визначення податкової знижки, розрахованого за такою формулою:

К = МП / ФП,

де К — коефіцієнт;

МП — мінімальна загальна площа житла, що дорівнює 100 м2;

ФП — фактична загальна площа житла, що будується (придбавається) платником податку за рахунок іпотечного кредиту.

У разі якщо цей коефіцієнт більший одиниці, до податкової знижки включається сума фактично сплачених процентів за іпотечним кредитом без застосування такого коефіцієнта, тобто якщо житло, придбане за рахунок іпотечного житлового кредиту, не перевищує 100 м2, то платник податку має право включити до податкової знижки суму всіх сплачених процентів.

При цьому слід зазначити, що згідно з п. 175.4 ст. 175 Податкового кодексу право на включення до податкової знижки суми, розрахованої відповідно до цієї статті, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому:

  • об’єкт житлової іпотеки придбавається;
  • збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватись як основне місце проживання.

У разі якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більше ніж 10 календарних років, право на включення частини суми процентів до податкової знижки за новим іпотечним житловим кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного житлового кредиту.

Відповідно до п. 175.5 ст. 175 Податкового кодексу у разі, якщо сума одержаного фізичною особою іпотечного житлового кредиту перевищує суму, витрачену на придбання (будівництво) предмета іпотеки, до складу витрат включається сума відсотків, сплачена за користування іпотечним кредитом у частині, витраченій за цільовим призначенням.

Для використання права на отримання податкової знижки за наслідками звітного податкового року та включення фактично понесених витрат, визначених пп. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу, платник податку подає річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (даліподаткова декларація) включно до 31 грудня року, наступного за роком, в якому понесено такі витрати.

Водночас при поданні податкової декларації платник податку для підтвердження фактично здійснених протягом звітного податкового року витрат, зокрема врахування частини суми процентів за іпотечним кредитом, підтверджує понесені витрати відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача), в яких у тому числі має чітко зазначатися сума сплачених процентів за користування іпотечним кредитом та прізвище, ім’я, по батькові саме платника податку як платника цих процентів.

При цьому оригінали таких документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Податковим кодексом. Водночас згідно з п. 176.1 ст. 176 цього Кодексу на вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і надавати відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.