Статті

Подання звітності в електронному вигляді

На сьогодні ми не можемо уявити своє життя без комп’ютерів, Інтернету, мобільних телефонів, GSM та інших послуг зв’язку. Загальний рівень розвитку технологій — важлива складова культури, що істотно впливає на сталість розвитку економіки, відтак є однією з найхарактерніших визначальних рис цивілізації. Комп’ютерні технології дають змогу звільнити людину від рутинних процесів обробки інформації.

Дистанційний спосіб подання звітності до органів Міндоходів України, альтернативний паперовому, довів свою ефективність.

Подання електронної звітності — це пріоритетний напрям у розвитку партнерських стосунків між центральними органами виконавчої влади та суб’єктами господарювання.

Завдяки схваленню Концепції створення та функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» буде забезпечено узагальнення та впорядкування процесів, пов’язаних з формуванням, поданням, обробленням, зберіганням та використанням звітності.

Подальше вдосконалення зазначеного процесу на базі сучасних інформаційних технологій з використанням автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» як одного з інструментів розвитку інформаційного суспільства, важливої складової електронного урядування, впровадження якого сприятиме створенню умов для відкритого і прозорого державного управління, покращення бізнес-середовища та інвестиційного клімату в країні.

Переваги подання звітності в електронному вигляді

До переваг подання звітності в електронному вигляді належать:

 • економія робочого часу суб’єктів господарювання, а також їхніх коштів на придбання бланків звітних документів (немає необхідності відвідувати територіальні органи влади, купувати бланки звітності);
 • відсутність дублювання на паперових носіях та зберігання паперових копій звітності, надісланої до органів Міндоходів України електронною поштою через мережу Інтернет із застосуванням посилених сертифікатів ключів електронного цифрового підпису (далі — ЕЦП);
 • уникнення витрачання часу у чергах до інспектора або вікна приймання звітності при поданні звітності, оскільки достатньо її лише сформувати в електронному вигляді за допомогою спеціальних програм та передати через мережу Інтернет на електронну скриньку органу Міндоходів України;
 • гарантія автоматичної перевірки підготовлених документів на наявність арифметичних помилок та описок;
 • суттєве скорочення термінів проведення перевірки щодо правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ та забезпечення своєчасного їх відшкодування платнику податку;
 • можливість оперативного оновлення форматів подання документів в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв’язку (у разі зміни форм декларацій, інших документів, які є підставою для нарахування і сплати податків та зборів, або при введенні нових форм декларацій суб’єкт господарювання автоматично отримує можливість оновлення версій форматів);
 • підтвердження доставки звітності (орган Міндоходів України надсилає квитанцію про отримання декларації каналами телекомунікаційного зв’язку);
 • конфіденційність інформації;
 • оперативність обробки отриманої інформації в органах Міндоходів України.

Звітність, яка приймається в електронному вигляді

До переліку звітності, яка приймається та обробляється через централізовану систему приймання звітності суб’єктів господарювання в електронному вигляді — «Інформаційний портал органів Міндоходів», належать:

 • податкова звітність;
 • фінансова звітність підприємств;
 • податкові накладні;
 • реєстри виданих та отриманих податкових накладних;
 • звітність з єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Електронні сервіси

Крім функцій з приймання звітності суб’єктів господарювання та реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЕРПН) Міндоходів України забезпечує такі електронні сервіси:

 • надання виписки з ЕРПН як покупцю, так і продавцю;
 • надання повідомлення про наявну заборгованість перед бюджетом з податків і зборів (обов’язкових платежів), що контролюються Міндоходів України, або про її відсутність;
 • надання довідки щодо обсягів податкового кредиту, сформованого за рахунок податкових накладних, не зареєстрованих в ЄРПН;
 • надання повідомлення про наявну заборгованість за іноземними кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позиками (фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі);
 • укладання договору з територіальними органами Міндоходів України «Про визнання електронних документів» в електронній формі.

Запроваджено сервіс отримання через «Інформаційний портал Міндоходів» електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках тощо.

Необхідно зазначити, що звітність може надсилатись до органів Міндоходів України засобами телекомунікаційного зв’язку як у робочі часи, так і після 18-ї години, у вихідні та святкові дні, а також дистанційно не тільки з офісу, але і з власної квартири, будинку, Інтернет-кафе або з будь-якого місця з доступом до мережі Інтернет.

Подання електронної звітності у неробочі часи, вихідні та святкові дні фактично збільшує час на підготовку складення та подання звітних документів.

Послуги ЕЦП

Слід нагадати, що для подання звітності в електронному вигляді суб’єкт господарювання має отримати в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів посилені сертифікати відкритих ключів посадових осіб, підписи яких є обов’язковими для подання звітності у паперовій формі.

З метою вдосконалення електронного документообігу з використанням ЕЦП при Міндоходів України функціонує власний Акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК), який надає послуги ЕЦП органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, іншим суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам з можливістю безоплатної видачі посилених сертифікатів електронних ключів.

Крім того, суб’єкт господарювання отримує в органі Міндоходів України за місцем реєстрації або на веб-сайті Міндоходів України текст примірного договору про визнання електронних документів, та за бажанням, — безкоштовне спеціалізоване програмне забезпечення з формування звітності в електронному вигляді.

Для інформаційної підтримки та технічної допомоги платникам податків у Міндоходів України працює саll-центр, який у робочі дні з 08.00 до 20.00 надає консультації з питань подання в електронному вигляді податкової та іншої звітності та реєстрації податкових накладних. Консультації можна отримати за тел.: 044-323-0-111, 067-555-0-111, 066-555-0-111.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42