Оплата праці

Компенсація грошових доходів громадян у разі несвоєчасної їх виплати

У випадку порушення встановлених строків виплати грошових доходів населення (заробітна плата, пенсії, стипендії, соціальні виплати) підприємства, установи і організації всіх форм власності мають здійснювати компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з їх несвоєчасною виплатою.

Компенсація провадиться відповідно до Закону № 2050 та Порядку № 159.

Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін у відсотках для визначення суми компенсації.

Індекс споживчих цін для визначення суми компенсації обчислюється шляхом множення місячних індексів споживчих цін за період невиплати грошового доходу. Індекс споживчих цін у місяці, за який виплачується дохід, до розрахунку не включається.

Отже, у разі виплати у вересні 2013 р. нарахованих, але не виплачених своєчасно грошових доходів за 2002 — 2013 рр. сума компенсації нараховується з урахуванням величини приросту індексу споживчих цін, наведеної у табл.

Місяць

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу, %

Роки

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Січень

167,1

167,4

147,2

119,5

99,9

80,3

51,1

23,5

11,2

2,7

-

-

Лютий

170,9

164,4

146,3

117,3

96,4

79,2

47,1

21,7

9,1

1,8

-

-

Березень

172,9

161,6

145,3

113,9

96,9

78,9

41,7

20,0

8,1

0,4

-

-

Квітень

169,1

159,7

143,6

112,4

97,7

78,9

37,4

18,9

8,4

-

-

-

Травень

169,9

159,7

141,9

111,1

96,8

77,8

35,7

18,3

9,1

-

-

-

Червень

174,8

159,5

140,2

109,9

96,6

74,0

34,6

17,0

9,5

-

-

-

Липень

179,0

159,7

140,2

109,3

94,8

71,6

35,3

17,2

9,7

-

-

-

Серпень

179,6

164,2

140,4

109,3

94,8

70,6

35,4

17,4

8,4

-

-

-

Вересень

179,0

162,7

137,3

108,4

91,0

66,9

33,9

16,5

5,4

-

-

 

Жовтень

177,1

159,3

132,2

106,6

86,1

62,2

31,7

15,4

4,9

-

-

 

Листопад

175,2

154,5

128,6

104,1

82,9

58,7

29,8

14,2

4,6

-

-

 

Грудень

171,4

150,7

123,2

102,3

81,2

55,4

27,1

13,2

3,7

-

-

 

Приклад. Нарахований, але не виплачений у січні 2010 р. грошовий дохід у сумі 900 грн. (після утримання податків і обов’язкових платежів) виплачується у вересні 2013 р. Приріст індексу споживчих цін, розрахований за період невиплати грошового доходу (лютий 2010 р.серпень 2013 р.), за січень 2010 р. становить 11,2%.  Сума компенсації у цьому випадку900 грн. х 11,2 : 100 = 100,80 грн.