Єдиний податок

Дата формування доходу при отриманні векселя

На яку дату фізична особа — підприємець, яка перебуває на загальній системі оподаткування, формує дохід при отриманні векселя в рахунок оплати за товари (роботи, послуги): дату отримання векселя чи дату розрахунку з векселедавцем?


Відповідно до ст. 14 Закону України від 23.02.2006 р. № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок» вексель — цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Статтею 4 Закону України від 05.04.2001 р. № 2374-III «Про обіг векселів в Україні» передбачено, що видавати переказні й прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за винятком фінансових банківських векселів та фінансових казначейських векселів.

Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов’язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі. У разі видачі (передачі) векселя згідно з договором припиняються грошові зобов’язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов’язання щодо платежу за векселем.

Отже, у покупця, який видає вексель, виникають зобов’язання сплатити певну суму, зазначену в простому векселі, і припиняються зобов’язання щодо оплати товарів (робіт, послуг) за договором купівлі-продажу.

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Враховуючи те, що виручкою фізичної особи — підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, вважається дохід, отриманий у грошовій та негрошовій формі, датою формування загального оподатковуваного доходу такою особою при отриманні векселя за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги є дата розрахунку з векселедавцем.

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42