Податок на прибуток

Виплата дивідендів державними підприємствами

Чи повинен платник податку на прибутокдержавне підприємство сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів?


Обов’язок зі сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів передбачено пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу.

Так, зазначеною нормою Податкового кодексу встановлено, що емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток у розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу (у 2013 р. — 19%), нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Це правило поширюється також на державні некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому відповідно центральним або місцевим органом виконавчої влади, до сфери управління якого віднесено такі підприємства, відповідно до державного або місцевого бюджету.

При цьому якщо будь-який платіж будь-якою особою називається дивідендом, то такий платіж оподатковується при такій виплаті згідно з нормами, визначеними в першому, другому та третьому абзацах цього пункту, незалежно від того, є особа платником податку на прибуток чи ні.

Отже, при виплаті дивідендів своїм власникам державне підприємство повинно сплатити авансовий внесок з податку на прибуток до/або одночасно з такою виплатою.

Випадки, коли авансовий внесок не справляється, передбачено пп. 153.3.5 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу.