Податок на прибуток

Виплата дивідендів за минулий рік

За якою ставкою оподатковуються дивіденди, які нараховуються за підсумками роботи за 2012 р., але виплачуються у 2013 р.? В які строки необхідно перерахувати авансовий внесок з податку на прибуток? Чи передбачено штрафні санкції за його несвоєчасну сплату?


Згідно з пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток у розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням п. 10 підрозділу 4 розділу XX цього Кодексу, яким встановлено, що ставка податку на прибуток підприємств у 2013 р. становить 19%.

Авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів є складовою частиною податкового зобов’язання з податку на прибуток та вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

За несплату або несвоєчасну сплату такого зобов’язання передбачено відповідальність у вигляді штрафу в таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10% від погашеної суми податкового боргу, при затримці понад 30 календарних днів — у розмірі 20% (п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу).

При цьому якщо після закінчення встановлених строків погашення узгодженого грошового зобов’язання оплату не здійснено, то на суму податкового боргу нараховується пеня за кожен день прострочення з розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України (пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу).

Отже, при виплаті дивідендів, нарахованих за результатами роботи в 2012 р., але виплачених у 2013 р., авансовий внесок з податку на прибуток нараховується за ставкою 19%. До бюджету зазначений платіж вноситься до/або одночасно з виплатою дивідендів. За несвоєчасну сплату авансового внеску передбачено штрафні санкції, встановлені п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу.