Податок на прибуток

Зміна вартості товарів

Підприємство отримало від продавця-нерезидента кредит-ноту за поставлені товари у зв’язку зі зміною їх вартості. Як така операція відображається у податковому обліку?


Під кредит-нотою в міжнародній практиці розрахунків між суб’єктами господарювання розуміють розрахунковий документ, повідомлення, який посилається однією зі сторін, що знаходяться в розрахункових відносинах, іншій стороні, про запис у кредит рахунку останньої визначеної суми, через настання якої-небудь обставини, що створила в іншої сторони право вимоги цієї суми. Тобто за допомогою кредит-ноти продавець товарів (робіт, послуг) повідомляє покупця про зміни умов договору щодо компенсації вартості товарів (робіт, послуг).

Відповідно до п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу у разі якщо після продажу товарів, виконання робіт, надання послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, в тому числі перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку — продавець та платник податку — покупець здійснюють відповідний перерахунок доходів або витрат (балансової вартості основних засобів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації.

Згідно з п. 135.2 ст. 135, п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу доходи та витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів або здійснення витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Податкового кодексу.

Таким чином, зміна вартості товарів (робіт, послуг) у разі отримання покупцем від продавця кредит-ноти відображається в податковому обліку залежно від умов, передбачених у кредит-ноті, та умов договору поставки товарів (робіт, послуг). При цьому коригування доходів та витрат має здійснюватись за наявності первинних документів, які фіксують факт зміни вартості товарів (робіт, послуг).

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42