ЄСВ

Коригування сум у звітності

Як необхідно відображати у звітності суми індексації, нарахованої працівнику у січні 2012 р. за період з 2010 р. по 2011 р.?


Відповідно до частини другої ст. 9 Закону про ЄСВ обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок.

Порядок нарахування та сплати єдиного внеску визначено ст. 9 Закону про ЄСВ та Інструкцією № 21-5, згідно з пп. 4.3.3 п. 4.3 розділу ІV якої встановлено: якщо нарахування заробітної плати здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони включаються до заробітної плати того місяця, у якому було здійснено нарахування.

Платники-роботодавці подають звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України, форми та строки подання якого визначено Порядком № 22-2.

Враховуючи зазначене та відповідно до бухгалтерських документів про нараховану заробітну плату у разі нарахування (зменшення) заробітної плати за попередні періоди у поточному місяці суми коригувань відображаються у фонді оплати праці місяця, у якому проведено їх нарахування (зменшення) (відповідні графи таблиць 1 та 6 додатка 4 до Порядку № 22-2), тобто у даному випадку у звіті за поточний місяць реквізит 10 «тип нарахувань» у таблиці 6 додатка 4 не заповнюється.