Податок на прибуток

Оцінка майна для продажу

Юридична особа — платник податку на прибуток на загальних підставах продає будівлю. Чи обов’язково проводити незалежну оцінку майна для продажу будівлі чи можна її продати за балансовою вартістю?


Відповідно до п. 146.14 ст. 146 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) дохід від продажу або іншого відчуження об’єкта основних засобів і нематеріальних активів для цілей застосування цієї статті визначається згідно з договором про продаж або інше відчуження об’єкта основних засобів і нематеріальних активів, але не нижче звичайної ціни такого об’єкта (активу).

Згідно з п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу визначення звичайної ціни у випадках, встановлених цим Кодексом, здійснюється за одним із таких методів:

  • порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу);
  • ціни перепродажу;
  • «витрати плюс»;
  • розподілення прибутку;
  • чистого прибутку.

При визначенні звичайної ціни згідно з методами, встановленими цим пунктом, використовується інформація про ціни в операціях між непов’язаними особами у співставних умовах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг). При цьому умови визнаються співставними, якщо відмінність між ними істотно не впливає на ціни, які отримуються у результаті застосування методів, установлених цим пунктом.

У разі відсутності даних для застосування зазначених методів визначення звичайної ціни таку ціну може бути визначено виходячи з результатів незалежної оцінки майна та майнових прав, яка проводиться суб’єктом оціночної діяльності згідно із Законом України від 12.07.2001 р. № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Отже, з метою дотримання вимог податкового законодавства при продажу юридичною особою будівлі потрібно використовувати один із методів визначення звичайної ціни, наведених у п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу. У разі коли жоден із цих методів не може бути застосовано, юридична особа визначає ціну будівлі виходячи з результатів незалежної оцінки майна. У такому випадку оціночна вартість будівлі й вважатиметься звичайною ціною.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42