Єдиний податок

Штрафні санкції за заниження податкового зобов’язання з єдиного податку

Чи застосовуються до фізичної особи — підприємця, яка у 2012 р. була платником єдиного податку (третьої або п’ятої групи), штрафні санкції, передбачені ст. 123 Податкового кодексу, якщо за даними перевірки її діяльності встановлено заниження податкового зобов’язання з єдиного податку?


Відповідно до п. 300.1 ст. 300 Податкового кодексу платники єдиного податку несуть відповідальність згідно з цим Кодексом за правильність обчислення, своєчасність і повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Пунктом 123.1 ст. 123 Кодексу встановлено, що у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми ПДВ платника податків на підставах, установлених підпунктами 54.3.1 — 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу, тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 25% від суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку зменшення суми бюджетного відшкодування тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 50% від суми нарахованого податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

Водночас згідно з нормами п. 7 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у 2012 р. порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку платниками не застосовуються.

Тобто якщо за даними перевірки результатів господарської діяльності фізичної особи — підприємця, яка у 2012 р. перебувала на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, встановлено заниження суми податкового зобов’язання, що виникло внаслідок неправильного обчислення сум єдиного податку, то на підставі вищезазначеного пункту штрафні санкції, передбачені ст. 123 Податкового кодексу, до такого платника не застосовуються. Водночас на суму донарахованого контролюючим органом грошового зобов’язання нараховується пеня, передбачена ст. 129 Податкового кодексу.