Єдиний податок

Спрощена система оподаткування та ПДВ

Платники єдиного податку та ПДВ

Згідно з пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу для цілей оподаткування ПДВ під особою слід розуміти юридичну особу, створену відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, або фізичну особу — підприємця, яка:

 • або є платником податків і зборів, установлених цим Кодексом, крім єдиного податку;
 • або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату ПДВ;
 • або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення ПДВ до складу єдиного податку, і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату ПДВ.

Відповідно до п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт і послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, крім ПДВ, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку 3% (платники єдиного податку третьої і четвертої груп у разі сплати ПДВ) або 5% (платники єдиного податку п’ятої і шостої груп у разі сплати ПДВ).

Отже, спрощена система оподаткування передбачає можливість суб’єктам господарювання в окремих випадках одночасно бути платниками ПДВ та єдиного податку.

Зауважимо, що на платників єдиного податку не поширюється норма п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу щодо обов’язкової реєстрації як платника ПДВ у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) (з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 цього Кодексу щодо порядку реєстрації платників ПДВ) у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з   розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 грн. (без урахування ПДВ).

У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону (п. 297.2 ст. 297 Податкового кодексу).

Звітні (податкові) періоди

Пунктом 202.2 ст. 202 Податкового кодексу встановлено, що платники ПДВ, які сплачують єдиний податок, можуть вибрати квартальний податковий період.

Заява про вибір квартального податкового періоду подається контролюючому органу разом із декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року.

У разі якщо платник ПДВ, який застосовував спрощену систему оподаткування, переходить на сплату інших податків і зборів, установлених Податковим кодексом, такий платник зобов’язаний самостійно перейти на місячний податковий період починаючи з першого місяця переходу на сплату інших податків і зборів, установлених цим Кодексом, що зазначається у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця.

Порядок реєстрації суб’єктів спрощеної системи оподаткування платниками ПДВ

У разі обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, зміни ставки єдиного податку або відмови від спрощеної системи оподаткування особа реєструється платником ПДВ у порядку, визначеному Податковим кодексом, та за загальними правилами, встановленими Положенням № 1394. Реєстрація таких осіб здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування.

Насамперед для реєстрації платником ПДВ особа повинна перебувати на обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням або місцем проживання відповідно до Порядку № 979.

Реєстраційна заява у вищезазначених випадках подається з урахуванням таких особливостей:

 • у разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів, установлених Податковим кодексом, у випадках, визначених главою 1 розділу XIV цього Кодексу, реєстраційна заява подається:   
 • не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, установлених Податковим кодексом, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 цього Кодексу (досягнення обсягу операцій межі 300 000 грн.), при яких реєстрація платниками ПДВ є обов’язковою;
 • не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним п. 182.1 ст. 182 Податкового кодексу (добровільна реєстрація), та вважають за доцільне добровільно зареєструватись як платники ПДВ (п. 183.4 ст. 183 Податкового кодексу);
 • платник єдиного податку третьої або четвертої групи, який застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5% (без сплати ПДВ), а також платник єдиного податку п’ятої або шостої групи, який застосовує ставку єдиного податку в розмірі 7% (крім платника єдиного податку, який відповідає вимогам абзацу восьмого п. 293.3 ст. 293 цього Кодексу), у разі добровільної зміни ставки єдиного податку відповідно до пп. «б» пп. 4 п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу подає реєстраційну заяву не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому застосовуватиметься ставка єдиного податку у розмірі 3 або 5% (зі сплатою ПДВ). Якщо такі платники єдиного податку відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 або п. 182.1 ст. 182 Податкового кодексу, реєстрація їх платниками ПДВ діє з першого числа календарного кварталу, в якому застосовуватиметься ставка єдиного податку у розмірі 3 або 5%;
 • особа, яка не зареєстрована платником ПДВ та не перебуває на спрощеній системі оподаткування, у разі бажання перейти на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 3 або 5% (зі сплатою ПДВ) в обов’язковому порядку подає реєстраційну заяву та повинна одночасно відповідати вимогам:
 • установленим для платників єдиного податку третьої - шостої груп (крім платника єдиного податку, який відповідає абзацу восьмому п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу);
 • визначеним п. 181.1 ст. 181 або п. 182.1 ст. 182 цього Кодексу (обов’язкова чи добровільна реєстрація).

При цьому реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого така особа бажає перейти на сплату єдиного податку за ставкою 3 або 5%. Якщо податковим органом прийнято рішення про відмову у реєстрації особи платником ПДВ, така особа відмовляється від застосування спрощеної системи оподаткування або обирає ставку єдиного податку у розмірі 5 або 7% (без сплати ПДВ);

 • якщо платники єдиного податку першої групи у календарному кварталі або платники єдиного податку другої групи у податковому (звітному) кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, та одночасно відповідають вимогам, встановленим для платників єдиного податку третьої або п’ятої групи та визначеним п. 181.1 ст. 181 або п. 182.1 ст. 182 цього Кодексу, такі платники можуть перейти на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 або 5% із сплатою ПДВ. Якщо платники єдиного податку третьої або четвертої групи у податковому (звітному) періоді перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, та одночасно відповідають вимогам, встановленим для платників єдиного податку п’ятої або шостої групи та визначеним п. 181.1 ст. 181 або п. 182.1 ст. 182 цього Кодексу, такі платники можуть перейти на застосування ставки єдиного податку у розмірі 5% із сплатою ПДВ. У цьому разі реєстраційна заява подається одночасно із заявою про перехід на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 або 5% не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу. У разі відмови в реєстрації платником ПДВ такі платники єдиного податку переходять на застосування ставки єдиного податку у розмірі 5 або 7% доходу або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування;
 • платник єдиного податку першої — шостої груп може самостійно добровільно прийняти рішення про перехід на сплату єдиного податку із ставкою єдиного податку 3 або 5% (зі сплатою ПДВ), якщо така особа одночасно відповідає вимогам:
 • встановленим для платників єдиного податку третьої — шостої груп;
 • визначеним п. 181.1 ст. 181 або п. 182.1 ст. 182 Податкового кодексу.

Реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого така особа бажає перейти на сплату єдиного податку за ставкою 3 або 5%.

Якщо особа, яка переходить на сплату інших податків і зборів, установлених Податковим кодексом, зі спрощеної системи оподаткування, подала до податкового органу реєстраційну заяву без зазначення бажаного дня реєстрації і останній день строку у п’ять робочих днів від дня отримання реєстраційної заяви передує даті переходу її на загальну систему оподаткування, то датою реєстрації її платником ПДВ визначається перший день переходу такої особи на загальну систему оподаткування (пп. 3.7.2 п. 3.7 розділу III Положення № 1394).

Підпунктом 5.8.5 п. 5.8 розділу V Положення № 1394 зазначено, що у разі анулювання реєстрації як платника ПДВ платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 або 7% (без сплати ПДВ) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ.

Спеціальний режим оподаткування ПДВ

Сільськогосподарське підприємство — суб’єкт спеціального режиму оподаткування не має права реєструватися суб’єктом спрощених систем оподаткування, які передбачають порядок сплати ПДВ, відмінний від загальних норм розділу V Податкового кодексу, чи звільнення від сплати цього податку (п. 6.8 розділу VI Положення № 1394).

Тому однією з причин відмови у реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ може бути його перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку за ставкою у розмірі 5 або 7% (без сплати ПДВ).

Якщо на підставі заяви юридичної особи — суб’єкта спеціального режиму оподаткування про видачу cвідоцтва платника єдиного податку за ставкою 5 або 7% податковим органом прийнято рішення про те, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і при цьому не буде платником ПДВ відповідно до пп. 2 пп. 293.3.1 або пп. 2 пп. 293.3.2 п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу, але цей звітний період ще не настав, то на Спеціальному свідоцтві, корінці Спеціального свідоцтва та всіх засвідчених копіях Спеціального свідоцтва у лівій верхній частині робиться спеціальний запис: «Свідоцтво дійсне до <дата останнього дня звітного періоду, що передує переходу платника на сплату єдиного податку>, запис зроблено <дата>».

Запис на Спеціальному свідоцтві та всіх засвідчених копіях такого свідоцтва засвідчується підписом керівника (заступника керівника) податкового органу та печаткою. Спеціальне свідоцтво та копії з такою відміткою повертаються сільськогосподарському підприємству — суб’єкту спеціального режиму оподаткування при видачі документів, що підтверджують його право на застосування спрощеної системи оподаткування, починаючи з певного звітного періоду. Після закінчення терміну дії Спеціального свідоцтва з такою відміткою сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування за формою № 3-РС разом із таким свідоцтвом та всіма його завіреними копіями. Після цього податковий орган виключає сільськогосподарське підприємство з Реєстру останнім днем звітного періоду, що передує переходу суб’єкта спеціального режиму оподаткування на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Анулювання реєстрації платника ПДВ

Відповідно до пп. 5.5.2 п. 5.5 розділу V Положення № 1394 рішення про анулювання реєстрації за ініціативою податкового органу приймається за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей). Зокрема, одним із таких документів є свідоцтво або корінець свідоцтва платника єдиного податку суб’єкта господарювання, який відповідає будь-якій із умов (підстава — реєстрація особи платником єдиного податку без сплати ПДВ):

 • є платником єдиного податку за фіксованою ставкою відповідно до п. 293.2 ст. 293 Податкового кодексу;
 • є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5% (без сплати ПДВ) відповідно до пп. 2 пп. 293.3.1 п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу і не переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3% (зі сплатою ПДВ);
 • є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 7% відповідно до пп. 2 пп. 293.3.2 п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу і не переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5%;
 • є фізичною особою — підприємцем, яка провадить діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та для якої ставка єдиного податку має відповідати абзацу восьмому п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу;
 • є платником єдиного податку третьої або п’ятої групи та відповідно до пп. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу самостійно переходить на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку.