Єдиний податок

Відображення в книзі обліку доходів попередньої оплати за товари

Чи відображається в графі 3 книги обліку доходів (далі — Книга) сума попередньої оплати (авансу) за товари (роботи, послуги), отримана фізичною особоюпідприємцемплатником єдиного податку до 01.01.2012 р. та повернута у звітних періодах після 01.01.2012 р.?


До 01.01.2012 р.  відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 03.06.98 р. № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (далі — Указ № 727) під визначенням «виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» розумілася сума коштів, фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок та/або в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Тобто вся сума, у тому числі сума попередньої оплати (авансу) за товари (роботи, послуги), яка надійшла на розрахунковий рахунок фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку, включалася до обсягу виручки від реалізації товарів (робіт, послуг).

З 01.01.2012 р. згідно з пп. 5 п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу України до складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються суми коштів (аванс, попередня оплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів.

Відповідно до пп. 6.2 п. 6 Порядку ведення книг обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, затвердженого наказом Мінфіну України від 15.12.2011 р. № 1637, у графах 2 — 7 Книги відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до п. 293.2 та пп. 2 п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу.

Отже, у графі 3 Книги не відображається повернута після 01.01.2012 р. сума попередньої оплати (авансу) за товари (роботи, послуги), яку було отримано фізичною особоюпідприємцемплатником єдиного податку до 01.01.2012 р., оскільки така сума попередньої оплати (авансу) мала бути включена до обсягу виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) у рік її отримання та нормами Указу № 727 не передбачалося зменшення виручки від реалізації на суму повернутих попередніх оплат (авансів).

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42