ПДВ

Право на бюджетне відшкодування

До «Вісника» електронною поштою надійшло запитання від платника ПДВ щодо права на бюджетне відшкодування. Суть його полягає в такому: коли підприємство, зареєстроване платником ПДВ у серпні 2012 р., матиме право вперше подати заяву на бюджетне відшкодування — з декларацією за серпень 2013 р. чи за вересень 2013 р.? Пропонуємо вашій увазі відповідь, підготовлену на підставі чинного законодавства.


Відповідаючи на це питання, слід насамперед урахувати таке.

Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків визначено ст. 200 Податкового кодексу.

Водночас п. 200.3 цієї статті встановлено, що при від’ємному значенні суми, розрахованої як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а у разі відсутності податкового боргу зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована відповідно до п. 200.1 ст. 200 цього Кодексу, має від’ємне значення, то:

  • бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а у разі отримання від нерезидента послуг на митній території України — сумі податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період отримувачем послуг за отримані від нерезидента послуги;
  • залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.

Cлід зауважити при цьому, що згідно з п. 200.5 ст. 200 Податкового кодексу не мають права на отримання бюджетного відшкодування особи, які:

  • були зареєстровані як платники ПДВ менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів);
  • мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).

Відповідно до п. 200.6 ст. 200 Податкового кодексу платник податку може самостійно прийняти рішення про зарахування у повному обсязі належної йому суми бюджетного відшкодування або її частини у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ, що виникли протягом наступних звітних (податкових) періодів, за наявності умов, передбачених п. 200.4 цієї статті. Зазначене рішення відображається платником податку у податковій декларації, яку він подає за результатами звітного (податкового) періоду, в якому виникає право на подання заяви про отримання бюджетного відшкодування згідно з нормами цієї статті. У разі прийняття такого рішення зазначена сума не враховується при розрахунку сум бюджетного відшкодування наступних звітних (податкових) періодів.

Платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації (п. 200.7 ст. 200 Податкового кодексу).

Згідно з п. 3.1 Положення № 1394 особа є зареєстрованою платником ПДВ з відповідної дати реєстрації, внесеної до реєстру платників ПДВ.

У пп. «а» п. 202.1 ст. 202 Податкового кодексу зазначено, що якщо особа реєструється як платник ПДВ з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця.

Ураховуючи вищезазначене, платник ПДВ уперше з моменту його реєстрації платником ПДВ має право задекларувати бюджетне відшкодування в податковій декларації з ПДВ, яка подаватиметься ним за наслідками 12 календарного місяця, що настає за місяцем його реєстрації платником ПДВ, за умови виконання вимог п. 200.5 ст. 200 Податкового кодексу (у частині досягнення обсягів оподатковуваних операцій у розмірі не менше, ніж заявлена сума до відшкодування).

Тобто якщо особа зареєстрована як платник ПДВ з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, наприклад з 07.08.2012 р., то в декларації з ПДВ за вересень 2012 р. вона має відобразити лише в рядку 19 та, у відповідних випадках, у рядках 20.1 та 20.2 податкової декларації з ПДВ від’ємну різницю між сумами податкового зобов’язання та податкового кредиту такого звітного періоду (звітний період розпочинається з 07.08.2012 р. та закінчується 30.09.2012 р.).

Якщо в наступному податковому періоді зазначена вище сума матиме від’ємне значення, то в декларації за жовтень 2012 р. її буде відображено відповідно у рядках 21.1 та 24 за умови відсутності операцій з придбання або спорудження основних фондів, призначених для використання в оподатковуваних операціях.

І лише за наслідками календарного місяця, якому передують 12 повних календарних місяців, у яких платник був зареєстрований платником ПДВ, у нашому прикладі — у декларації з ПДВ за вересень 2013 р., відображатиметься сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню, а саме: частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі ПДВ, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а у разі отримання від нерезидента послуг на митній території України — сумі податкового зобов’язання, включеного отримувачем послуг до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги.

Отже, задекларувати бюджетне відшкодування (за умови відповідності обсягів оподатковуваних операцій сумі заявленого ПДВ) платник зможе в податковій декларації з ПДВ, яка подаватиметься ним за наслідками вересня 2013 р., граничний термін подання якої (з урахуванням вихідних днів)21.10.2013 р. Разом з цією декларацію подається заява про повернення суми бюджетного відшкодування.

При цьому якщо нарахування податкового кредиту у серпні 2012 р. відбулося внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів, призначених для використання в оподатковуваних операціях, то такий платник податку матиме право на бюджетне відшкодування за підсумками другого звітного податкового періоду (у нашому прикладі — за підсумками жовтня 2012 р.) незалежно від терміну його реєстрації платником ПДВ за умови дотримання інших вимог щодо декларування й отримання права на бюджетне відшкодування.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42