ЄСВ

Штрафні санкції за неподання звітності з єдиного внеску

З набранням чинності законами № 404 та № 406 на Міністерство доходів і зборів України покладено функції з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.


Законом № 406 внесено зміни до Закону про ЄСВ. Згідно з частиною першою ст. 4 цього Закону платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) є підприємства, установи й організації, інші юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців).

Платники-роботодавці формують та подають звіт до органів доходів і зборів за формою № Д4 відповідно до Порядку, затвердженого наказом № 454.

Законом № 406 виключено п. 4 частини 11 ст. 25 Закону про ЄСВ, яким було передбачено застосування штрафних санкцій до платника єдиного внеску за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої цим Законом.

Враховуючи вищезазначене, застосування штрафних санкцій до платника єдиного внеску за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності чинним законодавством не передбачено.

Водночас згідно зі ст. 1651 КпАП порушення порядку нарахування єдиного внеску, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, передбачених Законом про ЄСВ і Законом про пенсійне страхування, порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України  тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 510 грн.). Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із вищезазначених правопорушень, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 680 грн.).