Інші податки

Впровадження сервісу «Електронна камеральна перевірка»

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Міндоходів України є запровадження стратегії організації контрольно-перевірочної роботи, спрямованої на формування неупереджених відносин з платниками податків,  за яких Міністерство буде партнером легального бізнесу, забезпечуючи зниження податкового тиску та створюючи сприятливі умови для зростання економіки.


Підвищити якість та ефективність аудиту і знизити адміністративне навантаження на бізнес дасть можливість впровадження сервісу «Електронна камеральна перевірка».

Застосування такого виду перевірки мінімізує вплив людського фактора, допоможе платникам податків самостійно відкориговувати податкову звітність без негативних наслідків у вигляді застосування фінансових санкцій органами доходів і зборів.

Відповідно до ст. 75 Податкового кодексу контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові, виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Підпунктом 75.1.1 п. 75.1 цієї статті визначено, що камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків.

Нормами Податкового кодексу передбачено, що електронна перевірка проводиться на підставі заяви, поданої платником до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку. Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки. Форму заяви, порядок її подання, прийняття рішення про проведення електронної перевірки встановлено наказом № 143 (набере чинності з 01.01.2014 р.).

Для платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, електронні перевірки проводитимуться з 01.01.2014 р., для суб’єктів господарювання мікро-, малого та середнього бізнесу — з 01.01.2015 р., для інших платників податків — з 01.01.2016 р.

На сьогодні провадиться робота щодо розробки формату надання платником податків документів для проведення електронної перевірки, а також програмного забезпечення, яке дасть змогу здійснювати такі перевірки шляхом використання нового сервісу «Електронна камеральна перевірка».

Така перевірка проводитиметься на підставі наданих платником в електронній формі та в установленому форматі бухгалтерських документів із дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису осіб, документів, які відповідно до Податкового кодексу пов’язані з обчисленням та сплатою податків та зборів (якщо такі документи створюються таким платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації).

Впровадження сервісу «Електронна камеральна перевірка» дасть можливість автоматизувати виконання процесів камеральної перевірки податкової звітності платників податків, вирішити проблеми дистанційного обслуговування платників, звільнити їх від необхідності особисто відвідувати територіальні органи Міндоходів України і мінімізувати спілкування з їх працівниками.

Крім того, Міндоходів України розроблено програмне забезпечення для автоматизованого проведення камеральної електронної перевірки. Така перевірка проводиться у приміщенні органу доходів і зборів на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях платника податків, поданих засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб, та наявної у органах доходів і зборів податкової інформації.

Програмний продукт реалізує функції:

 • арифметичного контролю показників податкової звітності;
 • автоматичного формування електронного повідомлення за виявленими помилками та надсилання його на електронну адресу платника податків для самостійного виправлення;
 • формування акта камеральної електронної перевірки в автоматичному режимі.

Також з метою поліпшення адміністрування податків, повноти декларування податкових зобов’язань в умовах впровадження спеціального програмного забезпечення для вдосконалення діючих процедур проведення камеральних перевірок розроблено Методичні рекомендації № 165.

Алгоритм організації та проведення камеральних (електронних) перевірок податкової звітності платників податків, крім фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, передбачено розділом ІІ зазначених Методичних рекомендацій.

Так, камеральна перевірка даних, заявлених у податковій звітності, проводиться протягом 30 календарних днів (якщо інше не передбачено Податковим кодексом), що настають за граничним терміном отримання такої звітності.

Камеральна перевірка податкової звітності з ПДВ, поданої платниками податку, які мають право на автоматичне бюджетне відшкодування податку, проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном подання податкової декларації, з урахуванням вимог наказу № 522.

Пунктом 3.1 розділу III Методичних рекомендацій № 165 встановлено особливості проведення камеральних (електронних) перевірок податкової звітності з ПДВ.

Податкова звітність, подана платником ПДВ, проходить арифметичний та логічний контроль — автоматизовану перевірку, складовими якої є:

 • перевірка правильності визначення податкового періоду (відповідно до ст. 202 Податкового кодексу), своєчасності подання звітності (дотримання строків, встановлених п. 49.18 ст. 49 та ст. 203, з урахуванням п. 49.20 ст. 49 цього Кодексу), правильності вибору форми декларації;
 • перевірка логічного зв’язку між окремими звітними і розрахунковими показниками, перевірка узгодженості показників, що переносяться з додатків до декларацій, порівняння звітних показників з показниками попередніх звітних періодів.

Особливості проведення камеральних (електронних) перевірок податкової звітності з податку на прибуток підприємств визначено п. 3.2 розділу ІІІ Методичних рекомендацій № 165.

З метою виявлення та попередження можливих порушень податкового законодавства при камеральній перевірці здійснюються:

 • перевірка доходів, задекларованих у декларації, де відображається загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами;
 • перевірка доходу від операційної діяльності;
 • перевірка додатка ІД «Інші доходи», в якому відображаються всі інші доходи, не пов’язані з основною діяльністю підприємства;
 • перевірка додатка СБ «Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості», де відображається сума доходів або витрат за безнадійною заборгованістю та сума пені, нарахована на виконання вимог пп. 159.1.2 п. 159.1 ст. 159 Податкового кодексу;
 • перевірка додатка ЦП «Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами»;
 • перевірка витрат;
 • перевірка додатка ІВ «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати»;
 • перевірка додатка АМ «Нарахована амортизація за звітний період»;
 • перевірка додатка ВО «Розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус» (річний додаток);
 • перевірка додатка ТП «Розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню», показники якого розшифровують рядки 8 та 12 декларації;
 • перевірка додатка ПЗ «Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування» до рядка 09 декларації;
 • перевірка додатка ЗП «Зменшення нарахованої суми податку», який заповнюється у разі заповнення рядка 13 декларації;
 • перевірка додатка ПН «Розрахунок суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період» до рядка 17 декларації;
 • перевірка додатка АВ «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів» до рядка 20 декларації.

З метою виявлення та попередження можливих порушень податкового законодавства з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі — податок на нерухоме майно), при камеральній перевірці проводяться:

 • перевірка своєчасності подання органам Міндоходів України за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларації з податку на нерухоме майно;
 • перевірка правильності визначення річної суми податку на нерухоме майно;
 • перевірка типу об’єкта житлової нерухомості;
 • перевірка правильності застосування ставок податку, встановлених сільськими, селищними або міськими радами відповідно до пп. 265.5.1 п. 265.5 ст. 265 Податкового кодексу;
 • перевірка правильності зазначених сум авансових внесків.

Крім того, Методичними рекомендаціями № 165 передбачено порядок зіставлення даних рядків декларації з податку на прибуток підприємства з даними різних форм звітності.

Таким чином, Міндоходів України та платники податків співпрацюватимуть взаємовигідно: Міністерство отримуватиме оперативні відомості для виправлення неправильної або некоректної інформації у базах даних, а платники будуть впевнені у правильності обчислення податків.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42