Соціальне страхування

Пенсійне забезпечення (запитання — відповіді)

З дня набрання чинності Законом № 3668 виникає багато запитань, тому розглянемо деякі з них у цій консультації, зокрема як в умовах реформування перераховується пенсія, про право на вихід на пенсію зі зниженням пенсійного віку, які додаткові документи необхідно надавати у разі призначення такої пенсії тощо.


Перерахунок пенсії

У жінки 45 років і 7 місяців трудового стажу. При перерахунку пенсії у цьому році їй враховано страховий стаж, набутий після призначення пенсії (після березня 2011 р.), а також заробіток за весь цей доданий страховий стаж. Однак при цьому доплату за понаднормовий стаж встановлено за стаж понад 30 років (за 15 років), хоча в березні 2011 р. при призначенні пенсії таку доплату було встановлено понад 20 років стажу. Чи правомірно це?


Відповідно до частини четвертої ст. 42 Закону про пенсійне страхування у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, пенсія перераховується за заявою пенсіонера.

У разі якщо за два роки роботи після призначення чи попереднього перерахунку пенсії особа набула не менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок провадиться з урахуванням цього страхового стажу.

Як видно із запитання, особа вирішує залишити той заробіток, що і був при призначенні (попередньому перерахунку) пенсії, тобто дорахувати лише страховий стаж чи врахувати заробіток, який жінка отримала за роботу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. При цьому заробітна плата враховується за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій ст. 40 Закону про пенсійне страхування.

Пунктом 41 Прикінцевих положень цього Закону визначено: якщо при черговому перерахунку (за бажанням особи) змінюється стаж і додається заробіток, то доплата за понаднормовий стаж переглядається та встановлюється не понад 20, а понад 30 років страхового стажу жінкам.

У випадку, наведеному у запитанні, жінці перераховано пенсію з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії і заробітної плати, обчисленої за період, визначений ст. 40 Закону про пенсійне страхування (по квітень 2013 р.). Тому доплату за понаднормовий стаж встановлено не понад 20 років страхового стажу, а понад 30 років (ст. 28 Закону про пенсійне страхування в редакції, чинній на час проведення перерахунку пенсії).

Зниження пенсійного віку

У жовтні жінці виповнюється 50 років. Має посвідчення особи, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС категорії 4, до і після аварії постійно проживає в четвертій зоні. З вересня 1982 р. і по цей час працює, має 32 роки трудового стажу. У якому віці вона має право на вихід на пенсію?


Статтею 55 Закону № 796 визначено, що особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування.

Зокрема, особам, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні посиленого радіологічного контролю за умови, що вони станом на 01.01.93 р. прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років, пенсійний вік початково знижується на два роки та додатково на один рік за кожні три роки проживання або роботи, але не більше ніж на п’ять років.

Початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно працювали у зазначених зонах з моменту аварії по 31.07.86 р. незалежно від часу проживання або роботи в цей період.

Відповідне зниження пенсійного віку застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 01.01.2022 р.

Час проживання жінки у зоні посиленого радіологічного контролю дає право на зниження пенсійного віку на п’ять років.

Жінкам, які народилися у період з 01.10.63 р. по 31.03.64 р. та які мають право на зниження пенсійного віку на п’ять років, пенсія призначається при досягненні віку 52 роки 6 місяців.

Додаткові документи на пенсію

Чоловік працював у зоні відчуження із січня по квітень 1988 р. У якому віці він має право вийти на пенсію і які додаткові документи слід надати для її призначення?


Згідно зі ст. 55 Закону № 796 особам, які працювали у зоні відчуження у 1988 р. не менше 30 календарних днів, пенсійний вік знижується на п’ять років.

Тобто право на призначення пенсії за віком чоловік має при досягненні 55-річного віку. Пенсія за віком призначається у разі наявності 15 років страхового стажу.

Для призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку як учаснику ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, крім документів, які обов’язково надаються при призначенні пенсії за віком, слід додатково надати: посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (перереєстроване), довідку про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС за формою, затвердженою постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 09.03.88 р. № 122, або довідку військової частини, в складі якої чоловік брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, або довідку архівної установи чи інші первинні документи, в яких зазначено період роботи, населений пункт чи об’єкт, де проводились роботи з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Надбавка до пенсії

Жінка досягла пенсійного віку в березні 1998 р. Після досягнення пенсійного віку продовжувала працювати. Пенсію за віком згідно із заявою призначено з квітня 2005 р., однак надбавку до пенсії за роботу після досягнення пенсійного віку не встановлено. Чи має вона право на встановлення зазначеної надбавки до пенсії?


Відповідно до пп. «г» ст. 21 Закону про пенсійне забезпечення (у редакції, чинній з 01.01.92 р. по 31.12.2003 р.) з 01.07.98 р. встановлювалася надбавка до пенсії пенсіонерам, які відповідно до законодавства колишнього СРСР набули право на надбавку до пенсії за роботу після досягнення пенсійного віку.

Дія зазначеної норми поширювалася на осіб, які до 01.01.92 р. набули право на надбавку до пенсії за роботу після досягнення пенсійного віку, тобто до 01.01.92 р. мали право на призначення пенсії за віком, але відмовилися від її отримання.

Статтею 45 Закону про пенсійне страхування (чинного з 01.01.2004 р.) передбачено, що пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку. В інших випадках пенсія за віком призначається з дня звернення, але не раніше дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Жінка досягла пенсійного віку у березні 1998 р. Вперше із заявою про призначення пенсії вона звернулась в квітні 2005 р., тому саме з дати звернення жінці призначено пенсію за віком відповідно до ст. 45 Закону про пенсійне страхування.

Виходячи з викладеного, підстави для призначення жінці пенсії за віком з більш раннього терміну, ніж з дати звернення, або встановлення до пенсії жінки надбавки за роботу після досягнення пенсійного віку відсутні.

Період догляду за інвалідом

Чи входить до страхового стажу період догляду за інвалідом І групи?


Законом про пенсійне страхування та Порядком № 637 передбачено, що час догляду за інвалідом I групи у період до 01.01.2005 р. зараховується до страхового стажу при призначенні пенсії на підставі акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду, складеного місцевими органами Пенсійного фонду на підставі відомостей, одержаних від органів управління житловим фондом, сільських, селищних рад народних депутатів, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їхніх сусідів, інших даних.

Час такого догляду після 01.01.2005 р. зараховується до страхового стажу за умови отримання допомоги (компенсації) по догляду за інвалідом I групи — за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.