Соціальне страхування

Формування показників у звітності

Як формуються показники «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду» та «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду» у додатку до таблиці 1 додатка 4 Звіту?


Форму щомісячного Звіту, яку подають платники єдиного внеску — роботодавці, наведено у додатку 4 до Порядку № 22-2.

У показнику «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду» платники, які своєчасно не розрахувалися з працівниками по заробітній платі на 1 число звітного місяця, відображають суми простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, тобто суми заробітної плати, термін виплати якої настав до 1 числа звітного місяця.

Платники, які своєчасно здійснюють розрахунки з працівниками по заробітній платі, зазначений рядок прокреслюють.

У показнику «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду» відображаються суми заборгованості з виплати заробітної плати з урахуванням невиплачених сум заробітної плати, строк сплати яких настав у звітному місяці.

У зазначених показниках враховується заборгованість з виплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності. Проте заборгованість з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших видів виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, депонована заробітна плата не враховуються у зазначених показниках.