Митна справа

Митний режим реімпорту

Митний режим — це комплекс взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування та обумовлюють їх використання після митного оформлення.

Статтею 71 Митного кодексу встановлено, що декларант має право обрати митний режим, у який він бажає помістити товари, з дотриманням умов такого режиму та у порядку, що визначено цим Кодексом.

При цьому поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, передбачених Митним кодексом.

Питання поміщення товарів у митний режим реімпорту врегульовано положеннями глави 14 цього Кодексу.

Згідно з визначенням, наведеним у ст. 77 Митного кодексу, реімпортце митний режим, відповідно до якого товари, що було вивезено або оформлено для вивезення за межі митної території України, випускаються у вільний обіг на митній території України зі звільненням від сплати митних платежів, установлених законами України на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Вільний обіг — це обіг товарів, який здійснюється без обмежень з боку органів доходів і зборів.

Митний режим реімпорту може бути застосовано до товарів, що надходять на митну територію України, та до товарів, що зберігаються під митним контролем або поміщені в інший митний режим.

 

Особливості застосування митного режиму реімпорту до товарів, які було поміщено у митний режим експорту (остаточного вивезення)

Товари, які було поміщено у митний режим експорту, можуть бути повернуті особі, що їх експортувала, у разі:

  • неналежного виконання умов угоди (зовнішньоекономічного договору);
  • наявності інших обставин, що перешкоджають виконанню угоди (зовнішньоекономічного договору).

Для повернення зазначених товарів обов’язковим є виконання таких умов:

  • товари повертаються протягом шести місяців з дати їх вивезення;
  • незмінний стан товарів (товари мають бути у такому самому стані, в якому їх оформлено у митний режим експорту, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування, зберігання та використання (експлуатації), внаслідок якого було виявлено недоліки, що спричинили реімпорт товарів).

Також зазначені товари можуть бути поміщені у митний режим реімпорту у разі якщо:

  • під час перебування таких товарів за межами митної території України вони піддавалися операціям, необхідним для їх збереження, а також технічному обслуговуванню чи ремонту, необхідність у яких виникла під час перебування за межами митної території України;
  • стан таких товарів змінився внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику;
  • у митний режим реімпорту поміщується лише частина товарів, раніше випущених для вивезення за межі митної території України.

Реімпорт товарів, поміщених у митний режим експорту, може бути здійснено експортером цих товарів або його правонаступником.

В інших випадках дозволяється застосування митного режиму реімпорту при ввезенні на митну територію України товарів іншою особою, ніж тією, що їх вивезла, якщо це виправдано обставинами.

Для поміщення товарів у митний режим реімпорту особа, на яку покладається обов’язок щодо дотримання вимог митного режиму, повинна:

  • ввезти товари на митну територію України не пізніше, ніж у встановлений законодавством строк після їх вивезення за межі митної території України;
  • подати органу доходів і зборів, що здійснює випуск товарів у митному режимі реімпорту, документи на такі товари;
  • надати органу доходів і зборів документи та відомості, необхідні для ідентифікації товарів, що реімпортуються.

Застосування митного режиму реімпорту можливо за умови ідентифікації органом доходів і зборів товарів, заявлених у цей митний режим, як таких, що було раніше випущено за межі митної території України.

До товарів, що вивозяться за межі митної території України з наміром подальшого реімпорту, засоби забезпечення ідентифікації можна застосовувати в момент їх вивезення.

Для забезпечення ідентифікації товарів, що реімпортуються, застосовуються засоби, передбачені частинами другою та третьою ст. 326 Митного кодексу.

Забезпечення ідентифікації здійснюється шляхом накладення митних забезпечень: одноразових номерних запірно-пломбових пристроїв, печаток, голографічних міток, а також нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставляння штампів, взяття проб і зразків, складання опису товарів, транспортних засобів комерційного призначення, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо. При цьому накладення одноразових номерних запірно-пломбових пристроїв, печаток на транспортні засоби комерційного призначення може здійснюватися без проведення митного огляду товарів, що переміщуються зазначеними транспортними засобами через митний кордон України, про що робиться відповідна відмітка в товаросупровідних документах.

Крім цього, для забезпечення ідентифікації товарів, що поміщуються у митний режим, можуть використовуватися маркування, у тому числі у вигляді мікро- або інших електронних пристроїв, або серійні номери, проставлені на товарах чи їх частинах виробником, інші комерційні способи ідентифікації, експортні (імпортні) сертифікати, копії документів, на підставі яких органом доходів і зборів здійснювався випуск товарів у попередній митний режим і які дають змогу однозначно ідентифікувати товари, а також інші подібні документи.

Не вимагається застосування засобів забезпечення ідентифікації до тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак.

Декларування товарів у митний режим реімпорту може здійснюватися у будь-якому органі доходів і зборів.

Замість митної декларації для декларування у митний режим реімпорту упаковок, контейнерів, піддонів і транспортних засобів комерційного призначення використовуються документи, що підтверджують попереднє вивезення зазначених товарів за межі митної території України.

Особливості оподаткування товарів у митному режимі реімпорту при їх переміщенні через митний кордон України

Відповідно до частини другої ст. 286 Митного кодексу товари, поміщені у митний режим реімпорту, звільняються від оподаткування ввізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні вимог та обмежень, установлених главою 14 цього Кодексу.

У разі поміщення у митний режим реімпорту товарів, які було поміщено у митний режим експорту і повернуто особі, яка їх експортувала, у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов зовнішньоекономічного договору, згідно з яким ці товари поміщувалися у митний режим експорту, або з інших обставин, що перешкоджають виконанню зовнішньоекономічного договору, суми вивізного мита, сплачені при експорті цих товарів, повертаються особам, які їх сплачували, або їх правонаступникам відповідно до Митного кодексу та в порядку, визначеному Податковим кодексом.

Акцизний податок і ПДВ при поміщенні у митний режим реімпорту товарів, які були поміщені у митний режим експорту і повертаються особі, яка їх експортувала, справляються відповідно до Податкового кодексу.

Згідно з п. 206.3 ст. 206 Податкового кодексу операції з увезення товарів у митному режимі реімпорту звільняються від оподаткування, крім операцій з увезення відповідно до п. 3 частини другої ст. 78 Митного кодексу, що оподатковуються ПДВ за ставкою, визначеною пп. 194.1.1 п. 194.1 ст. 194 цього Кодексу (таблиця).

Звільнення від оподаткування, встановлені законодавством при поміщенні товарів у митний режим реімпорту

Товари

Ввізне мито

Акцизний податок

Податок на додану вартість

Товари, які було вивезено за межі митної території України у митному режимі тимчасового вивезення та ввозяться на цю територію до завершення строку дії цього митного режиму у тому самому стані

Повне звільнення (частина друга ст. 286 Митного кодексу)

Повне звільнення (пп. 213.3.3 п. 213.3 ст. 213 Податкового кодексу)

Повне звільнення (п. 206.3 ст. 206 Податкового кодексу)

Товари, які було вивезено за межі митної території України у митному режимі переробки за межами митної території та ввозяться на цю територію до завершення строку дії цього митного режиму:

у тому самому стані, в якому їх було вивезено за межі митної території України, з дотриманням умов, зазначених у ст. 78 Митного кодексу;

у відремонтованому вигляді, якщо ремонт проведено в рамках гарантійних зобов’язань

Повне звільнення

(абзац другий частини 13 ст. 286 Митного кодексу, частина друга ст. 168 Митного кодексу)

Повне звільнення

(пп. 213.3.3 п. 213.3 ст. 213 Податкового кодексу)

Повне звільнення

(пп. 206.2.2 п. 206.2 ст. 206 Податкового кодексу)

Товари, які було поміщено у митний режим експорту (остаточного вивезення) і повертаються особі, яка їх експортувала, у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов зовнішньоекономічного договору, згідно з яким ці товари поміщувалися у митний режим експорту

Повне звільнення

(п. 1 частини першої ст. 283 та частина третя ст. 286 Митного кодексу)

Звільнення не передбачено

(пп. 213.3.3 п. 213.3 ст. 213 Податкового кодексу)

Звільнення не передбачено

(п. 206.3 ст. 206 Податкового кодексу)

 

Митний статус товарів, поміщених у митний режим реімпорту

Згідно з п. 26 ст. 4 Митного кодексу митний статус товарів — це їх належність до українських або іноземних товарів.

При цьому для цілей визначення митного статусу згідно з п. 61 ст. 4 Митного кодексу українськими товарами є товари:

а) які повністю отримано (вироблено) на митній території України та які не містять товарів, ввезених із-за меж митної території України; товари, повністю отримані (вироблені) на митній території України, не мають митного статусу українських товарів, якщо їх отримано (вироблено) з товарів, які не перебувають у вільному обігу на митній території України;

б) які ввезено на митну територію України та випущено для вільного обігу на цій території;

в) які отримано (вироблено) на митній території України виключно з товарів, зазначених у пп. «б», або з товарів, зазначених у підпунктах «а» і «б» цього пункту.

Товари, що не є українськими відповідно до п. 61 ст. 4 Митного кодексу, а також товари, що втратили митний статус українських товарів відповідно до цього Кодексу, для цілей визначення митного статусу є іноземними (п. 15 ст. 4 Митного кодексу).

Відповідно до ст. 80 Митного кодексу українські товари, поміщені у митний режим реімпорту, зберігають статус українських товарів.

Частиною другою цієї статті встановлено, що іноземні товари, які реімпортуються згідно з п. 3 частини другої ст. 78 цього кодексу, після поміщення у митний режим реімпорту набувають статусу українських товарів.

При цьому підтвердженням українського статусу товарів, зазначених у частині другій цієї статті, є митна декларація, за якою ці товари випущено у вільний обіг.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42