Єдиний податок

Платником єдиного податку надано послуги неплатнику цього податку

Чи передбачено відповідальність у разі надання фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку першої або другої групи послуг суб’єкту господарювання (в тому числі неплатнику єдиного податку) та чи має право контролюючий орган у такому випадку анулювати свідоцтво платника єдиного податку?


Підпунктом 1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) передбачено, що однією з умов перебування фізичних осіб — підприємців у першій групі платників єдиного податку є здійснення господарської діяльності з надання побутових послуг населенню, а у другій групі — здійснення господарської діяльності з надання послуг платникам єдиного податку.

Для цілей глави 1 розділу XIV Податкового кодексу під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, слід розуміти види послуг, передбачені п. 291.7 ст. 291 цього Кодексу.

Платники єдиного податку несуть відповідальність згідно з Податковим кодексом за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій (п. 300.1 ст. 300 цього Кодексу).

Згідно з п. 299.16 ст. 299 Податкового кодексу у разі виявлення контролюючими органами під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених вищезазначеною главою, свідоцтво платника єдиного податку анулюється за рішенням контролюючого органу на підставі акта перевірки.

Отже, у разі надання платником єдиного податку першої групи послуг суб’єкту господарювання (в тому числі платнику єдиного податку) або надання платником єдиного податку другої групи послуг суб’єкту господарюваннянеплатнику єдиного податку такі платники в установлені Податковим кодексом строки мають право самостійно перейти на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої та п’ятої груп, або перейти на сплату інших податків і зборів.

У разі виявлення контролюючим органом під час проведення перевірок вищезазначених порушень свідоцтво платника єдиного податку анулюється на підставі акта перевірки, і такі платники зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42